Varusmiesten vatsat täyteen kaikissa oloissa - Leijona Catering Siirry sisältöön

Varusmiesten vatsat täyteen kaikissa oloissa

Maanantaina 3. tammikuuta noin 12 000 alokasta aloitti varusmiespalveluksensa Puolustusvoimissa. Varusmiesten ruokailuun tehdyt toimenpiteet koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi jatkuvat.

Leijona Catering on yhteistyössä Puolustusvoimien kanssa sopeuttanut toimintaansa koronavirustilanteesta johtuen. Varusmieskoulutuksessa on käytössä malli, jossa varusmiehet on kaikissa joukko-osastoissa jaettu kolmeen osastoon (A, B ja C). Eri osastoihin kuuluvat varusmiehet eivät ole varuskuntien sisällä keskenään tekemisissä. Ryhmät muun muassa liikkuvat eri reittejä ja syövät eri paikoissa.

Puolustusvoimien koronarajoitukset ja turvamarginaali ovat tiukempia kuin siviilissä, koska varuskuntaolosuhteissa tartuntatautien leviäminen on nopeampaa ja henkilöstön toimintakyky on säilytettävä kaikissa olosuhteissa.

Ruokaa riittää kaikille ja sitä saa lisää

Koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi koronakaranteenin kaltaisia järjestelyjä on varuskuntakohtaisesti kasarmeilla, halleissa ja maasto-olosuhteissa. Ruokailu karanteenin kaltaisissa olosuhteissa toimii turvallisimmin kuten maastossa ruokaillessa. Maastoruokailu tarkoittaa, että ruuat valmistetaan varuskunnan keittiössä ja kuljetetaan lämpöastioissa maastoon. Ruokailupaikalla Puolustusvoimat ohjaa ruuan jakamisen Leijonalta saatujen jako-ohjeiden mukaisesti. Ruokailun lopuksi ruokailijat lajittelevat jätteet varuskuntaravintolan antaman ohjeistuksen mukaisesti. Ruoka-annokset ovat reiluja ja ruokaa toimitetaan maastoon tarvittaessa lisää.

Leijona Catering ja Puolustusvoimat varmistavat yhdessä, että varusmiehet saavat vatsansa täyteen kaikissa oloissa ja nopeasti vaihtuvissa tilanteissa. Käytännössä tämä toteutuu tehokkaan tiedonkulun varmistamisella sekä Leijona Cateringin ja Puolustusvoimien tiiviillä yhteistyöllä. Pandemiatilanteen muuttuessa järjestelyjä muutetaan joustavasti.

Korona-ajan ruokailun ohjeet ja palaute avainasemassa

Ruokailun järjestäminen on sekä Leijona Cateringin että Puolustusvoimien yhteinen tehtävä. Joukko-osastoissa on kiinnitetty korona-aikana erityistä huomiota muonituksen järjestelyihin ja ruokailuun liittyviin ohjeistuksiin. On esimerkiksi tärkeää tietää, että maastoruokailussa pääruoka tulee laittaa pakin alaosaan ja kantta tulee käyttää joko juomille, leiville tai hedelmille/vihanneksille. Tällä tavalla pakkiin saa mahtumaan tarvitsemansa määrän ruokaa. Pakin puhtaanapitoa helpottaa pakkipussin käyttö pakissa.

Tietoa ja ohjeita varusmiesruokailusta löytyy Leijonan nettisivuilta kohdasta Varusmiesruokailu.

Varusmiehiä kannustetaan antamaan välitöntä ja täsmällistä palautetta

Palautetta ruokailuista voi antaa oman varusmiesjoukkonsa esimiehelle. Joukko-osastojen kouluttajat tekevät jatkuvasti omia havaintoja seuraamalla ja valvomalla ruokailuja niin varuskuntaravintoloissa, maastossa ja karanteenin kaltaisissa olosuhteissa. Leijona Cateringin varuskuntaravintoloiden henkilöstö keskustelee mielellään varusmiesten kanssa ruokailuun liittyvistä asioista.

Leijona Cateringille kaikenlainen palaute on tervetullutta

Palautetta voi antaa varuskuntaravintoloissa tai käyttää muita kanavia, kuten sähköpostiosoitetta info@leijonacatering.fi tai Leijonan some-tilien yksityisviestiominaisuuksia.

Varuskuntaravintoloiden ja maastoruokailun ajantasaiset ruokalistat ovat tutustuttavissa Leijonan nettisivuilla kohdassa Ruokalistat.

Lisätietoja: Viestintäpäällikkö Suvi Pitkänen, Leijona Catering, p. 01043 20107