Varusmiehet ruokailevat terveellisesti ja turvallisesti maastossa - Leijona Catering Siirry sisältöön

Varusmiehet ruokailevat terveellisesti ja turvallisesti maastossa

Maanantaina 3. tammikuuta noin 12 000 alokasta aloittaa varusmiespalveluksensa Puolustusvoimissa. Varusmiesten ruokailuun tehdyt toimenpiteet koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi jatkuvat palvelukseen astuvien uusien alokkaiden osalta.

Turvallisen ja terveellisen maastoruokailun sekä varusmiesten ryhmäjaon ansiosta koronaviruspandemiaa on pystytty ehkäisemään Puolustusvoimissa tehokkaasti. ABC-ryhmäjaossa Puolustusvoimien jokainen joukko-osasto jaettiin koronakeväänä 2020 kolmeen ryhmään, joista yksi on lomalla, toinen maastossa ja kolmas varuskunnassa. Ryhmät liikkuvat eri reittejä, eivät käytä kalustoa ristiin ja myös aterioivat eri paikoissa. Koronapandemian jatkuessa kevättalvella 2022, ABC-ryhmäjako on voimassa toistaiseksi, aiempien saapumiserien tapaan. 

Ruokailun järjestämiseen Leijona Cateringin ja Puolustusvoimien yhteiskoulutuksia

Joukko-osastoissa on kiinnitetty kuluneen kahden vuoden aikana erityistä huomiota muonituksen järjestelyihin maasto-olosuhteissa. Joukko-osastot ovat yhteistyössä Leijona Cateringin kanssa järjestäneet koulutustilaisuuksia, joissa on kerrattu ja koulutettu mm. maastoruokien noutoon, jakoon ja itse ruokailutapahtumaan liittyviä asioita. 

Varusmiehet syövät varuskuntaravintoloissa ja maastossa koulutusaikataulunsa mukaisesti. Niin varuskuntaravintoloissa kuin maasto-olosuhteissa kiinnitetään huomiota riittävään ruokailuaikaan.

Asiakaspalautteella vaikutetaan

Leijona Cateringin kaksi kertaa vuodessa säännöllisesti keräämän palautteen perusteella varusmiesten tyytyväisyys on erittäin hyvällä tasolla. Ruoka on maistunut korona-aikanakin ja sitä on ollut riittävästi varuskuntaravintolassa ja maastossa. Varusmiesten antaman palautteen perusteella maastoruokalistan aterioiden sisältöä on kehitetty jatkuvasti. Maastoiltapalat ja pääruuat ovat aiempaa vaihtelevampia.

Varuskuntaravintoloiden ja maastoruokailun ajantasaiset ruokalistat ovat tutustuttavissa Leijonan nettisivuilla: https://leijonacatering.fi/ruokalistat/

Varusmiehiä kannustetaan antamaan välitöntä ja täsmällistä palautetta ruokailuista oman varusmiesjoukkonsa esimiehelle. Joukko-osastojen kouluttajat tekevät jatkuvasti omia havaintoja seuraamalla ja valvomalla ruokailuja niin varuskuntaravintoloissa kuin maastossakin. Leijona Cateringin varuskuntaravintoloiden henkilöstö keskustelee mielellään varusmiesten kanssa ruokailuun liittyvistä asioista.

Leijona Cateringille kaikenlainen palaute on tervetullutta! Palautetta voi antaa varuskuntaravintoloissa tai käyttää muita kanavia, kuten sähköpostiosoitetta info@leijonacatering.fi tai Leijonan some-tilien yksityisviestiominaisuuksia.

Lisätietoja:

Viestintäpäällikkö Suvi Pitkänen, Leijona Catering, p. 010 432 0107

Majuri Asko Ruohomäki, Puolustusvoimat, p. 02 99 570 660