Leijona on tutkitusti hyvä työpaikka - Leijona Catering Siirry sisältöön

Leijona on tutkitusti hyvä työpaikka

Leijonalle on myönnetty nyt neljäntenä vuotena peräkkäin kansainvälinen Great Place to Work® -sertifikaatti lokakuusta 2022 alkaen. 

Leijonalaisten vastausten mukaan tärkeimmiksi koetaan tasa-arvoisuus, oman työn arvo ja se, että työpaikalla voi olla oma itsensä. Myös vastuun saaminen omassa työssä koettiin vastausten mukaan tärkeäksi tekijäksi.

Edelleen jatkuvat ravintola-alan haasteet mm. työvoiman saatavuudessa näkyvät myös Leijonalla. Trust Index -tutkimuksen tuloksista saadaan tärkeää lisätietoa tulevaisuuden kehittämistyölle.

Great Place to Work® -sertifiointiprosessi on sellainen, että yrityksen henkilöstö vastaa kyselyyn ja johto täyttää lyhyen kyselyn organisaatiosta. Sertifiointi on sekä mittari, kehittämistyökalu että keino erottua työmarkkinoilla parhaiden työnhakijoiden silmissä. Leijona on saanut tutkimuksen tuloksista raportin jatkossa tapahtuvan kehittämistyön tueksi. 

Leijona Catering Oy:n Great Place to Work –sertifiointi on voimassa 12 kuukautta lokakuuhun 2023 saakka.