Kajaanin varuskuntaravintolassa juhlitaan perusparannushankkeen harjannostajaisia - katolle asennetaan aurinkovoimala ja energiatehokkuus paranee - Leijona Catering Siirry sisältöön

Kajaanin varuskuntaravintolassa juhlitaan perusparannushankkeen harjannostajaisia – katolle asennetaan aurinkovoimala ja energiatehokkuus paranee

Kainuun prikaatin varuskuntaravintola Hoikanhovin mittava perusparannus Kajaanin Hoikankankaalla etenee suunnitellussa aikataulussa. Ravintolassa vietetään harjannostajaisia tänään 31. lokakuuta. Rakennustyöt käynnistyivät viime keväänä ja tilat ovat valmiina arviolta maaliskuussa 2023. Perusparannushankkeen rakennuttajana toimii Puolustuskiinteistöt, joka vastaa Puolustusvoimien ja sen strategisten kumppaneiden kiinteistöistä.

Perusparannuksen myötä rakennuksen energiatehokkuus paranee huomattavasti rakenteiden ja talotekniikan osalta. Lisäksi varuskuntaravintolan katolle asennetaan suurehko aurinkosähkövoimala, jonka tuottama sähkö voidaan hyödyntää täysimääräisesti ravintolan prosessilaitteissa. Uusilla aurinkopaneeleilla voidaan tuottaa vuodessa sähköä arviolta 40 MWh.

Rakennustyöt etenevät vaiheistetusti

Rakennushankkeen valmistumisen jälkeen uudet ravintolatilat mahdollistavat Puolustusvoimien strategisen kumppanin Leijona Catering Oy:n aiempaa tehokkaamman toiminnan. Ravintolaan rakennetaan uusi lastausalue ja nykyaikaiset säilytystilat sekä astiahuolto modernisoidaan. Myös asiakaspaikkoja saadaan lisää.

– Perusparannuksen jälkeen rakennus täyttää nykyaikaiselle varuskuntaravintolalle asetetut tekniset ja toiminnalliset vaatimukset. Olemme iloisia, että voimme tarjota henkilöstöllemme modernit ja nykyaikaiset työtilat sekä parantaa mahdollisuuksiamme palvella kumppaniamme Puolustusvoimia erinomaisella tavalla, Leijona Catering Oy:n asiakkuuspäällikkö Jarmo Kunnari sanoo.

Rakennustyöt on jaettu useaan vaiheeseen, jotta varuskuntaravintolan toiminta voi jatkua perusparannuksen ajan. Hankkeen vaativuutta lisää hankkeen ajan jatkuva ruoanvalmistus ja vaiheistuksen järjestelyt sekä erityisesti puhtaudenhallinta, kertoo tilaajaorganisaation hankevastaavana toimiva rakennuttajapäällikkö Pasi Petäjäjärvi.

Varuskuntaravintola on osa merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä

Hoikankankaan kasarmialueen keskusaukio muodostuu arkkitehti Osmo Lapon suunnittelemista kolmesta rakennuksesta, jotka valmistuivat kasarmialueen rakentamisen alkuvaiheessa. Rakennukset edustavat 1960-luvun punatiiliverhottua betoniarkkitehtuuria. Nyt perusparannettava varuskuntaravintola valmistui vuonna 1962. Urheilutalo ja sotilaskoti rakennettiin muutamia vuosia myöhemmin.

Kokonaisuus kuuluu valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen joukkoon (RKY). Museovirasto on ollut vahvasti mukana perusparannushankkeen eri vaiheissa.

Rakennushankkeen pääurakoitsijana toimii RPK Rakennus Kemppainen Oy. Hanke työllistää rakennusvaiheessa keskimäärin 20 henkilöä. Hankkeen kokonaiskustannukset väistötiloineen ovat arviolta noin 11,3 miljoonaa euroa.

Hoikankankaan kasarmialueen kasarmirakennusten seuraavaa perusparannusta suunnitellaan tämän vuosikymmenen loppupuolelle. 1960-luvulla rakennettuja kasarmeja on perusparannettu viimeksi 2000-luvun vaihteessa.

Lisätietoja:

Puolustuskiinteistöt/Senaatti-konserni, Pasi Petäjäjärvi, rakennuttajapäällikkö, 040 748 4284, pasi.petajajarvi@senaatti.fi

Leijona Catering Oy, Jarmo Kunnari, asiakkuuspäällikkö, 050 352 8805, jarmo.kunnari@leijonacatering.fi

Liitteenä oleva valokuva: Puolustusvoimat

Puolustuskiinteistöt on puolustushallinnon strateginen kumppani. Vastaamme puolustushallinnon kiinteistöistä, niiden ylläpidosta ja palveluiden järjestämisestä kaikissa turvallisuustilanteissa. Valmius, varautuminen ja vastuullisuus ovat kaiken toimintamme keskiössä. Puolustuskiinteistöt aloitti toimintansa 1.1.2021 Senaatti-kiinteistöjen tytärliikelaitoksena. Lisätietoa: www.puolustuskiinteistot.fi

Leijona Catering Oy on maanpuolustuksen ja turvallisuuden vastuullinen sekä elintärkeä kumppani. Leijona Cateringin tehtävänä on kumppaniensa toiminnan jatkuvuuden turvaaminen kaikissa oloissa. Lisätietoa: www.leijonacatering.fi