Kajaanin varuskuntaravintola Hoikanhovi uudistettiin – moderneissa tiloissa valmistetaan ja tarjotaan ruokaa neljästi päivässä yli parille tuhannelle Kainuun prikaatin varusmiehelle - Leijona Catering Siirry sisältöön

Kajaanin varuskuntaravintola Hoikanhovi uudistettiin – moderneissa tiloissa valmistetaan ja tarjotaan ruokaa neljästi päivässä yli parille tuhannelle Kainuun prikaatin varusmiehelle

Puolustushallinnon tiloista vastaava Puolustuskiinteistöt on toteuttanut Leijona Cateringille Kajaanin varuskuntaravintolan mittavan perusparannuksen. 1960-luvulla valmistunut betoniarkkitehtuuria edustava suojeltu rakennus on hankkeessa modernisoitu tarjoamaan viihtyisät, valoisat ja terveelliset tilat Kainuun prikaatin varusmiesten ja henkilökunnan ruokailulle.  

Rakennus uudistettiin hankkeessa perusteellisesti, ja ravintolaan rakennettiin nykyaikaiset säilytystilat ja uusi lastausalue. Ravintolatoiminnan näkökulmasta muutoksista merkittävimpiä on uusi astianpalautuslinjasto, jossa robotti auttaa tiskaamisessa, sekä ilmanpaineella toimiva biojätteen keräysjärjestelmä.

Leijona Catering valmistaa ja tarjoaa ravintolassa neljä ateriaa päivässä. Kerrallaan tiloissa ruokailee noin 2 500 varusmiestä ja henkilöstön jäsentä.

”Varuskuntaravintola Hoikanhovin uudistus kokonaisuudessaan tukee Leijona Cateringin arvoja, joita ovat vastuullisuus, asiakasläheisyys ja uudistuminen. Raikkaat tilat ovat lisänneet niin asiakkaidemme kuin työntekijöidemme viihtymistä varuskuntaravintolassa ja tehokkaampien toimintojen ansiosta voimme palvella asiakkaitamme vieläkin paremmin. Leijonan henkilöstö osallistui työskentelytilojen suunnitteluun, mikä on entisestään lisännyt tyytyväisyyttämme perusparannuksen lopputulokseen”, kertoo Leijonan asiakkuuspäällikkö Jarmo Kunnari. 

Aiempaa energiatehokkaampi rakennus ja uusi aurinkovoimala katolle

Perusparannuksessa rakennuksen energiatehokkuutta parannettiin huomattavasti rakenteiden ja talotekniikan osalta, esimerkiksi ilmanvaihtoon asennettiin tehokkaat lämmöntalteenottolaitteistot. Vanhat ylä- ja alapohjan rakenteet purettiin ja uusittiin kokonaisuudessaan, jolloin lämmöneristys voitiin toteuttaa nykymääräysten mukaisiksi.

”Varuskuntaravintolan katolle asennettiin suurehko aurinkosähkövoimala, jonka tuottama sähkö voidaan hyödyntää täysimääräisesti ravintolan prosessilaitteissa. Uusilla aurinkopaneeleilla voidaan tuottaa vuodessa sähköä arviolta 40 MWh”, Puolustuskiinteistöjen asiakaspäällikkö Mikko Rissanen kertoo.

Perusparannushankkeen rakennustyöt alkoivat keväällä 2021, ja hanke vastaanotettiin kesäkuussa 2023. Hanke toteutettiin useassa vaiheessa, jotta tiloissa voitiin järjestää ruoanvalmistus ja varusmiesten ruokailu koko hankkeen ajan. Ravintolatoiminnan jatkuvuuden takaamiseksi hankkeen aikana tehtiin erilaisia väliaikaisia rakenteellisia ja teknisiä ratkaisuja, jotka vaikuttivat rakennusajan pituuteen.

Rakennushankkeen pääurakoitsijana toimi RPK Rakennus Kemppainen Oy. Hankkeen kokonaiskustannukset olivat noin 11 miljoonaa euroa.

Varuskuntaravintola on osa merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä

Hoikankankaan kasarmialueen keskusaukio muodostuu arkkitehti Osmo Lapon suunnittelemista kolmesta rakennuksesta, jotka valmistuivat kasarmialueen rakentamisen alkuvaiheessa. Rakennukset edustavat 1960-luvun punatiiliverhottua betoniarkkitehtuuria. Varuskuntaravintola valmistui vuonna 1962. Urheilutalo ja sotilaskoti rakennettiin muutamia vuosia myöhemmin.

Kokonaisuus kuuluu valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen joukkoon (RKY). Museovirasto oli vahvasti mukana perusparannushankkeen eri vaiheissa.

Puolustuskiinteistöt suunnittelee yhdessä Puolustusvoimien kanssa Hoikankankaan kasarmirakennusten seuraavaa perusparannusta tämän vuosikymmenen loppupuolelle. 1960-luvulla rakennettuja kasarmeja on perusparannettu viimeksi 2000-luvun vaihteessa.

Senaatti-konserniin kuuluva Puolustuskiinteistöt on vuoden 2021 alusta alkaen vastannut puolustushallinnon kiinteistöistä, niiden ylläpidosta ja rakennuttamisesta sekä kiinteistöjen palveluiden järjestämisestä kaikissa turvallisuustilanteissa. Viime vuonna Puolustuskiinteistöjen investoinnit puolustushallinnon tiloihin ja rakennuksiin olivat noin 155 miljoonaa euroa.

Lisätiedot:

Leijona Catering Oy: operatiivinen johtaja Petra Granqvist, 010 4320 130
Puolustuskiinteistöt: asiakaspäällikkö Mikko Rissanen, 050 410 6771

Leijona Catering Oy on ruokapalveluihin erikoistunut yhtiö, jonka kaikki osakkeet omistaa Suomen valtio. Leijona Catering Oy:n liiketoiminta koostuu Puolustusvoimien strategisesta kumppanuudesta, Rikosseuraamuslaitoksen ruokapalvelusta sekä muiden turvallisuuskriittisten asiakkaiden ja valtionhallinnon kohteiden ravintolatoiminnasta. https://leijonacatering.fi/

Puolustuskiinteistöt on puolustushallinnon strateginen kumppani. Vastaamme puolustushallinnon kiinteistöistä, niiden ylläpidosta ja palveluiden järjestämisestä kaikissa turvallisuustilanteissa. Valmius, varautuminen ja vastuullisuus ovat kaiken toimintamme keskiössä. Puolustuskiinteistöt aloitti toimintansa 1.1.2021 Senaatti-kiinteistöjen tytärliikelaitoksena. www.puolustuskiinteistot.fi