fi
en

Kontaktuppgifter


Leijona Catering Oy

Telefon (växel) 01043 20000
info@leijonacatering.fi
FO-nummer: 2449777-9

Personalens e-postadresser har formatet fornamn.efternamn@leijonacatering.fi

Kontakta oss via blanketten


Lämna en anmälan om misstanke om oegentligheter


Dataskyddsbeskrivningar


Besöksadress
Leijona Catering Oy
Viestikatu 7B
70600 Kuopio

Fakturaadress för pappersfakturor
Leijona Catering Oy
2449777-9
PB 8
80020 Kollektor Scan

Nätfakturaadress
Leijona Catering Oy 003724497779
Operatör: Basware Oyj
Förmedlarkod: BAWCFI22