en
sv

HUOLTOKATKO LOMAKKEISSA 15.7.

Lomakkeet eivät ole juuri nyt toiminnassa. Ota yhteyttä puhelimitse tai sähköpostilla.

Puhelin (vaihde) 01043 20000
info@leijonacatering.fi

Ilmoitus väärinkäytösepäilystä

Leijona Catering on 100 % valtion omistava yritys. Suhtaudumme vakavasti kaikkiin väärinkäytösepäilyihin. Verkkosivujemme kautta voi ilmoittaa Leijona Cateringin toimintaa koskevasta väärinkäytösepäilystä tai asiattomasta toiminnasta työpaikalla. Väärinkäytös voi johtua huolimattomuudesta tai osaamattomuudesta, olla tahallista ja jopa rikokseksi katsottava teko tai laiminlyönti. Väärinkäyttöepäilyistä aiheutuvat toimenpiteet vaihtelevat niiden vakavuudesta riippuen.

Yleiseen palautteen antamiseen ja kehitysehdotusten esittämiseen soveltuvat muut Leijonan viestintäkanavat, kuten palautelomake.

Tee ilmoitus

Täytä ilmoitus mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Näin saamme asian selvittämistä helpottavat tiedot. Viestissä tulee olla mahdollisimman tarkka kuvaus tapauksesta ja sen taustoista.

  • Mitä asiaa tai tapahtumaa ilmoitus koskee?
  • Mihin ajanjaksoon ko. ilmoitus liittyy?
  • Keitä henkilöitä tai toimipaikkoja asiaan liittyy?
  • Onko ilmoituksen kohteena olevaa asiaa jo käsitelty muilla keinoilla?
  • Mitä perusteita tai todisteita esitettyjen väitteiden tueksi on?
  • Liittyykö asiaan epäilyjä lainvastaisesta toiminnasta?
Miten ilmoitukset käsitellään?

Väärinkäytösilmoitukset ohjautuvat Leijona Cateringin ulkopuoliselle taholle, joka raportoi ilmoituksista yrityksen hallituksen puheenjohtajalle ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle. Leijonan sisäinen tarkastus toteuttaa asian mahdollisesti vaatimat jatkotoimenpiteet, ellei kyseessä ole viranomaistoimenpiteitä edellyttävä asia.

Käsittelemme ilmoitukset luottamuksellisesti noudattaen vaadittuja tietoturvaan ja henkilötietojen käsittelyyn liittyviä periaatteita ja määräyksiä. Yhteystietojen antaminen nopeuttaa asian selvittämistä. Ilmoituksen voi tehdä myös nimettömänä. Ota huomioon, että jos lähetät viestin anonyyminä, sinuun ei voida jälkeenpäin olla yhteydessä mahdollisten lisäselvitysten pyytämiseksi.

Rekisteröidyllä (ilmoittaja/ilmoituksen kohde) on henkilötietolain mukainen tarkastusoikeus itseään koskeviin tietoihin. Ilmoituksen kohteena olevilla henkilöillä on siten oikeus saada tietoonsa itseään koskevat tiedot sekä ilmoituksen tekijän henkilöllisyys, mikäli se on tiedossa.

Rekisteriseloste

  • Tämä kysymys varmentaa oletko ihminen ja estää siten automaattisia roskapostilähetyksiä.