Vastuullisuus on sisäänleivottu juttu

Rohkeus ja ennakkoluulottomuus, mutta yhtälailla lämpö ja välittäminen ovat Leijonan toiminnan perusta. Vastuullinen toimintatapa ja ympäristön huomioon ottaminen on meillä mukana jo taikinajuuressa.

Toimimme tiiviissä yhteistyössä asiakkaidemme kanssa, työllistämme paikallisia ihmisiä ja pyrimme hankkimaan raaka-aineemme myös lähialueen tuottajilta. Olemme sitoutuneet vähentämään ympäristövaikutuksia koko ruokaketjussa. Tunnemme vastuumme työyhteisönä ja kumppanina sekä ruoka-alan osaajana ja kehittäjänä.

Vastuutyömme painottuu henkilöstöön, hankintaketjuun ja ympäristötyöhön. Työn edistymistä seuraamme hyödyntäen kansainvälistä Global Reporting Initiative (GRI) -ohjeistoa.

Vastuullinen hankinta on kaikkien etu

Ruoka-alalla vastuullinen hankinta sekä hankintaketjun turvallisuus ja läpinäkyvyys ovat korostuneen tärkeitä asioita. Erilaiset ruokatrendit sekä maailmalla tapahtuneet ruokakriisit kasvattavat kiinnostusta ruoan alkuperää ja tuotanto-olosuhteita kohtaan myös Suomessa.
 
Leijona Cateringissa hankintojen kotimaisuusaste on korkea ja ruoan omavalmistusta lisätään jatkuvasti. Tavoitteenamme on valmistaa kaikki ateriat itse alusta loppuun paikan päällä puhtaista ja tarkoin valituista raaka-aineista. Hankintaketjun toimitusvarmuus ja kumppaneidemme luotettavuus ovat meille ensiarvoisen tärkeitä. Eettinen ohjeistomme antaa suuntaviivat vastuulliselle yhteistyölle.

Ekotehokkaasti läpi ruokaketjun

Ruokapalvelujen ympäristövaikutuksista noin kaksi kolmasosaa syntyy ruoan raaka-ainetuotannossa ja kolmannes ruoan valmistuksesta. Leijona Cateringissa olemme sitoutuneet vähentämään ympäristövaikutuksia koko ruokaketjussa.
 
Toimintaamme ympäristöasioissa ohjaa ympäristöpolitiikka, josta on johdettu yksityiskohtainen ympäristöohjelma. Kalleinta ja epäekologisinta ruokaa on syömättä jäänyt ruoka. Tavoitteenamme onkin vähentää ruokahävikkiä ketjun kaikissa vaiheissa. Voimme vaikuttaa siihen sekä muihin ympäristöasioihin ruokalistasuunnittelusta ja raaka-ainehankinnoista lähtien.

Ruoan valmistuksessa ja laitevalinnoissa painotamme energiatehokkuutta. Luonnon monimuotoisuuden säilymiseen pyrimme vaikuttamaan vastuullisilla raaka-ainevalinnoilla.

Raportoimme vuosittain energiankulutukseen, päästöihin, vedenkulutukseen sekä jätemääriin liittyvät tunnusluvut.