Siirry sisältöön

Ympäristö- ja ilmastovastuullisia aterioita 

Ateriakohtaisten ilmastopäästöjen pienentäminen on tärkein vastuullisuustavoitteemme. Leijona Catering on yksi Suomen suurimmista ruokapalveluyrityksistä ja ruuan raaka-aineet muodostavat 80-90 % toimintamme hiilijalanjäljestä.

Ruuan ilmastopäästöjä voimme pienentää usealla eri keinolla, joita me Leijonalla pyrimme käyttämään sopivassa tasapainossa. Eläinperäisen proteiinin osuuden pienentäminen aterioilla asiakastyytyväisyys säilyttäen sekä ruokahävikin vähentäminen ovat suurimmassa roolissa.

Elintarvikkeista naudanlihan päästöt ovat suurin yksittäinen kuormittava tekijä noin 10 % osuudella kaikista elintarvikkeiden päästöistä. Siksi vaihdoimme vuonna 2021 naudanjauhelihan resepteissä nauta-broilerijauhelihaan ja naudan kebabin broilerikebabiin. Näiden kahden muutoksen laskennallinen ilmastopäästöjä vähentävä vaikutus on vuositasolla yli 1000 tonnia hiilidioksidia. Vastaavia raaka-aine- ja reseptimuutoksia on luvassa myös jatkossa, jotta saavutamme vuodelle 2025 asettamamme tavoitteen 25 % päästövähennyksestä.

Olemme myös lisänneet kasvisten osuutta resepteillä monin tavoin. Palkokasvit eli herneet ja erilaiset pavut ovat jo perinteisestikin osa suomalaista ruokavaliota ja hiilijalanjäljeltään vain vähän kuormittavia. Leijona Catering on mukana vuonna 2020 aloitetussa palkokasvien käytön lisäämiseen keskittyvässä tutkimushankkeessa. Reseptimuutokset teemme maltillisesti, kuunnellen asiakkaidemme tarpeita, sillä turhin ruuan ilmastopäästöjen lähde on syömättä jätetty ruoka.

Kompensoidaksemme vuonna 2021 jäljelle jääneen naudanlihankulutuksen päästöt, 3009 tonnia CO₂e, valitsimme metodiksi suomalaisen hiilensidontaan erikoistuneen Puro.earth -kauppapaikan välittämät kotimaiset hiilensidontasertifikaatit (CORC). Sekä ilmastovastuumme että taloudellisen vastuumme vaatimukset täyttävä valinta Puro.earthin valikoimasta oli puupohjaisten rakennusmateriaalien tuotannosta syntyvä päästöjensidonta. Sillä menetelmällä hiili sitoutuu pois ilmakehästä vähintään 50 vuodeksi. Meille hiilensidonnan tukeminen on yksi ilmastoteko lisää. Omat vuotuiset ilmastopäästömme raportoimme täysimääräisinä ottamatta huomioon tekemiämme kompensointeja.

Leijonan ilmastopäästölaskennan tulokset julkistetaan vuosittain osana vuosikertomusta. Päästölaskenta perustuu Luonnonvarakeskus Luken Leijonalle vuonna 2019 tekemään hiilijalanjälkilaskelmaan, joka sisältää päästökertoimet yli 80:lle ruuan raaka-aineiden kategorialle. Lähtötiedoissa käytämme myös kumppaneiltamme saatuja energiankulutustietoja sekä puuttuvien tietojen osalta laskennallisia tietoja. Päästölaskentaa ja vastuullisuusraportointia ei ole varmennettu. Olemme tunnistaneet varmennuksen tarpeellisuuden ja lisänneet sen tulevien vuosien kehityskohteisiin.

Tulevaisuuden ruuantuotannossa maaperä sitoo hiiltä ja viljely parantaa lajikirjoa

Päästöttömään ruuantuotantoon on pitkä matka. Alkutuotannon menetelmissä on suuria eroja: tavanomainen maanviljely on tyypillisesti päästölähde, kun taas uudistavalla viljelyllä on mahdollista sitoa hiiltä maaperään. Siksi tulevaisuuden tavoitteemme on valita Leijonan ruokiin uudistavasti viljeltyjä raaka-aineita. Uudistavan maanviljelyn kehittämistä ja standardointia tuetaan Suomessa Baltic Sea Action Groupin Carbon Action -yritysalustalla, johon Leijonakin liittyi mukaan vuoden 2022 alusta.

Uudistavan viljelyn jokaisessa vaiheessa toimitaan siten, että maaperässä hiilipitoinen aine ja ravinteet lisääntyvät; ja toisaalta kasvien ja mikrobien näkymättömän, maanpinnanalaisen toiminnan ansiosta ne myös pysyvät maaperässä. Tästä hyötyvät sekä viljelijä itse että ympäröivä luonto.

Lue lisää osallistumisestamme Itämerityöhön, YK:n 2030 Kestävän kehityksen tavoitteista Leijonalla sekä ympäristöpolitiikastamme.