Siirry sisältöön

Ympäristö- ja ilmastovastuullisia aterioita 

Ateriakohtaisten ilmastopäästöjen pienentäminen on tärkein vastuullisuustavoitteemme. Leijona Catering on yksi Suomen suurimmista ruokapalveluyrityksistä ja ruuan raaka-aineet muodostavat yli 80 % toimintamme hiilijalanjäljestä. 

Ruuan ilmastopäästöjä voimme pienentää usealla eri keinolla, joita me Leijonalla pyrimme käyttämään sopivassa tasapainossa. Eläinperäisen proteiinin osuuden pienentäminen aterioilla asiakastyytyväisyys säilyttäen sekä ruokahävikin vähentäminen ovat suurimmassa roolissa. Leijona Catering on mukana myös muun muassa vuonna 2020 aloitetussa palkokasvien käytön lisäämiseen keskittyvässä tutkimushankkeessa . Palkokasvit, herneet ja erilaiset pavut, ovat jo perinteisestikin osa suomalaista ruokavaliota ja hiilijalanjäljeltään vain vähän kuormittavia. 

Luonnonvarakeskus Luke selvitti vuonna 2019 ostamiemme raaka-ainemäärien pohjalta tuottamamme ruuan kokonaishiilijalanjäljen. Laskelma perustuu eri raaka-aineryhmien ilmastopäästöjen osittain hyvin karkeisiin keskiarvoihin, mistä syystä tuloksista saadaan tietoa suurimmista kuormittavuuseroista ja muutostarpeista, mutta ei esimerkiksi yksittäisten kasvisten välisistä hiilipäästöeroista. Tähän tietoon perustuen pystymme, ruokalaji- ja ruokalistakehityksen kautta, pienentämään tarjoamamme ruuan ateriakohtaista hiilijalanjälkeä, jota mittaamme vuositason keskiarvoina (kg CO2e/ateria). Tämän ja muut ympäristövastuun mittarimme löydät vuosikertomuksestamme.

Lue lisää osallistumisestamme Itämerityöhön, YK:n 2030 Kestävän kehityksen tavoitteista Leijonalla sekä ympäristöpolitiikastamme.