Ympäristövastuu - Leijona Catering Siirry sisältöön

Ympäristö- ja ilmastovastuullisia aterioita 

Ateriakohtaisten ilmastopäästöjen pienentäminen on tärkein vastuullisuustavoitteemme. Leijona Catering on yksi Suomen suurimmista ruokapalveluyrityksistä ja ruuan raaka-aineet muodostavat yli 90 % toimintamme hiilijalanjäljestä.

Ruuan ilmastopäästöjä voimme pienentää usealla eri keinolla, joita me Leijonalla pyrimme käyttämään sopivassa tasapainossa. Eläinperäisen proteiinin osuuden pienentäminen aterioilla asiakastyytyväisyys säilyttäen sekä ruokahävikin vähentäminen ovat suurimmassa roolissa.

Raaka-aine- ja reseptimuutoksia tehdään vähittäin, jotta saavutamme vuodelle 2025 asettamamme tavoitteen 30 % päästövähennyksestä.

Lisäämme kasvisten osuutta resepteillä monin tavoin. Palkokasvit eli herneet ja erilaiset pavut ovat jo perinteisestikin osa suomalaista ruokavaliota ja hiilijalanjäljeltään vain vähän kuormittavia. Leijona Catering on mukana vuonna 2020 aloitetussa palkokasvien käytön lisäämiseen keskittyvässä tutkimushankkeessa. Reseptimuutokset teemme maltillisesti, kuunnellen asiakkaidemme tarpeita, sillä turhin ruuan ilmastopäästöjen lähde on syömättä jätetty ruoka.

Leijonan ilmastopäästölaskennan tulokset julkistetaan vuosittain osana vuosikertomusta. Päästölaskenta perustuu Luonnonvarakeskus Luken Leijonalle vuonna 2019 tekemään hiilijalanjälkilaskelmaan, joka sisältää päästökertoimet yli 80:lle ruuan raaka-aineiden kategorialle. Lähtötiedoissa käytämme myös kumppaneiltamme saatuja energiankulutustietoja sekä puuttuvien tietojen osalta laskennallisia tietoja. Vuotuiset ilmastopäästömme raportoimme täysimääräisinä ottamatta huomioon mahdollisesti tehtyjä kompensointeja. Päästölaskenta ja vastuullisuusraportointi testivarmennetaan vuonna 2023 ensimmäisen kerran. Saamme sen avulla hyödyllistä lähtötietoa tulevaisuuden raportointivelvoitteisiin valmistautumista varten.

Pääruokien ilmastomerkinnät

Meistä on tärkeää, että asiakkaamme pystyisivät tekemään lounasruokaa valitessaan myös ilmastovalinnan. Sitä tukemaan otamme käyttöön pääruokien ilmastomerkinnät valtion henkilöstöruokailutoimipaikoissamme sekä yhdessä opiskelijaravintolassa. Laskennalliset annoskohtaiset päästökuormitukset perustuvat samoihin raaka-aineiden päästökategorioihin kuin kokonaispäästölaskentamme.

Ilmastopäästöt on laskettu kullekin pääruualle ja sen tavallisimmalle päälisukkeelle (peruna, pasta tai riisi). Tulokset on jaoteltu neljään värikoodattuun luokkaan vähiten kuormittavasta tumman vihreästä eniten kuormittavaan punaiseen.

Tulevaisuuden ruuantuotannossa maaperä sitoo hiiltä ja viljely parantaa lajikirjoa

Päästöttömään ruuantuotantoon on pitkä matka. Alkutuotannon menetelmissä on suuria eroja: tavanomainen maanviljely on tyypillisesti päästölähde, kun taas uudistavalla viljelyllä on mahdollista sitoa hiiltä maaperään. Siksi tulevaisuuden tavoitteemme on valita Leijonan ruokiin uudistavasti viljeltyjä raaka-aineita. Uudistavan maanviljelyn kehittämistä ja standardointia tuetaan Suomessa Baltic Sea Action Groupin  Carbon Action -yritysalustalla, johon Leijona Catering liittyi mukaan vuoden 2022 alusta. 

Uudistavan viljelyn jokaisessa vaiheessa toimitaan siten, että maaperässä hiilipitoinen aine ja ravinteet lisääntyvät; ja toisaalta kasvien ja mikrobien näkymättömän, maanpinnanalaisen toiminnan ansiosta hiili ja ravinteet myös pysyvät maaperässä. Tästä hyötyvät sekä viljelijä itse että ympäröivä luonto. Carbon Action tarjoaa ruokajärjestelmän yrityksille lisää tietoa tästä tärkeästä ilmiöstä tuottamalla Uudistavan viljelyn ilmaisen tehokurssin. Leijona Catering osallistui sisällön viimeistelyyn alkuvuonna 2024.   

Lue lisää osallistumisestamme Itämerityöhön, YK:n 2030 Kestävän kehityksen tavoitteista Leijonalla sekä ympäristöpolitiikastamme.