Ympäristöpolitiikka - Leijona Catering Siirry sisältöön

Leijonan ympäristöpolitiikka 

Leijonan tavoitteena on olla ympäristövastuullisuudeltaan Suomen paras catering-alan toimija. Tämä tavoite edellyttää, että ruokalistoja, hankintoja, osaamista ja vastuullisuutta kehitetään jatkuvasti. Lisäksi toimintaa kehitettäessä otetaan kaikessa huomioon ympäristönäkökulma: luonnonvarojen kuluttamisen vähentäminen. Leijonan tavoitteena on tunnistaa ja vähentää omasta toiminnasta aiheutuvia sekä tuotteiden hankintaketjussa syntyviä merkittäviä ympäristövaikutuksia.  

Leijona Catering noudattaa ympäristöasioissa lainsäädäntöä, seuraa sen kehitystä sekä toimii asiakkaiden, sidosryhmien ja yhteiskunnan asettamien odotusten mukaisesti.  

Ympäristöohjelma kattaa muun muassa seuraavat osa-alueet:  

• Ateriasuunnittelussa ja toiminnan kehittämisessä painotetaan raaka-aineiden ilmastopäästöjen pienentämistä ja luontoympäristön monimuotoisuuden suojelua 

• Ruuanvalmistuksessa käytetään energiaa ja vettä taloudellisesti ja säästeliäästi  

• Pyritään käyttämään uusiutuvaa energiaa 

• Käytetään mahdollisimman vähän ja mahdollisimman ekologisia pakkausmateriaaleja, ja huolehditaan niiden kierrättämisestä  

• Huomioidaan alkuperäsertifioidut tuotteet tuotevalikoimassa  

• Huolehditaan ruuan terveellisyydestä ja turvallisuudesta 

• Kehitetään jatkuvasti henkilöstön ympäristöosaamista 

• Viestitään ympäristötoimenpiteistä ja tavoitteista sidosryhmille ja ollaan heidän kanssaan tiiviissä yhteistyössä. 

Olemme sitoutuneet YK:n Agenda2030-tavoitteisiin yhdenvertaisuuden, resurssien järkevän käytön ja luonnonvarojen kunnioittamisen näkökulmasta. Saavutamme tavoitteemme yhteistyössä kumppaniemme ja asiakkaittemme kanssa, etsien ennakkoluulottomasti uudenlaisia tapoja tehdä tuttuja asioita.

Leijonan ulkopuolinen toimija arvioi vuosittain toimintaamme ISO 14001 ja ISO 9001 -standardien mukaisesti.