YK:n kestävän kehityksen tavoitteet - Leijona Catering Siirry sisältöön

Leijona Catering vastaa kansallisiin ja globaaleihin kestävän kehityksen tavoitteisiin 

Leijonan toiminnassa kestävän kehityksen painopiste kohdistuu kuuteen YK:n asettamaan globaaliin tavoitteeseen. 

Tavoite 2. Poistaa nälkä, saavuttaa ruokaturva, parantaa ravitsemusta ja edistää kestävää maataloutta. 

Haluamme siirtyä käyttämään uudistavasti viljeltyjä ja tuotettuja raaka-aineita tarjoamassamme ruuassa, sekä huomioida hankintakäytännöissämme ilmastonmuutoksen vaikutukset alkuperämaissa.  

Tavoite 12. Varmistaa kulutus- ja tuotantotapojen kestävyys. 

Haluamme vähentää ruokahävikkiä ja parannamme resurssi- ja materiaalitehokkuutta koko toimintaketjussamme. Kokeilemme innovatiivisia toimintamalleja ja hyödynnämme digitalisaation tarjoamat mahdollisuudet.  

Tavoite 13. Toimia kiireellisesti ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia vastaan. 

Etsimme aktiivisesti uusia ratkaisuja hiilijalanjälkemme pienentämiseksi koko toiminnassamme. Haluamme tarjota kestävästi tuotettuja palveluja tekemällä luonnonvaroja säästäviä valintoja.   

Tavoite 14. Säilyttää meret ja merten tarjoamat luonnonvarat sekä edistää niiden kestävää käyttöä.

Tavoite 15. Suojella maaekosysteemejä, palauttaa niitä ennalleen ja edistää niiden kestävää käyttöä; edistää metsien kestävää käyttöä; taistella aavikoitumista vastaan; pysäyttää maaperän köyhtyminen ja luonnon monimuotoisuuden häviäminen.  

Haluamme käyttää uudistavasti, vesistöjen ravinnekuormitusta vähentävästi ja luonnon monimuotoisuutta parantavasti viljeltyjä raaka-aineita tarjoamassamme ruuassa.

Tavoite 17. Tukea vahvemmin kestävän kehityksen toimeenpanoa ja globaalia kumppanuutta.  

Osallistumme toimiala- ja vastuullisuusyhteistyöhön monipuolisesti ruokaketjun kehittämiseksi.  

Näihin tavoitteisiin pääseminen edellyttää sekä itseltämme että ruokatoimialalta pitkäjänteistä yhteistoiminnallista kehitystä.