Yhteiskunnallinen asetelma ja vastuullinen toimintatapa - Leijona Catering Siirry sisältöön

Yhteiskunnallinen asetelma ja vastuullinen toimintatapa

Vastuullinen kumppanuus

Vahva kotimainen ruuantuotanto on huoltovarmuuskysymys ja siksi elintärkeä Leijonan asiakkaille. Meillä huoltovarmuus merkitsee varautumista kaikenlaisiin olosuhteisiin: myös poikkeaviin oloihin, jolloin ruokaketjua tai palvelun tuottamista syystä tai toisesta uhkaa jokin häiriö.

Yleensä työpäivä varuskuntaravintolassa rullaa kuten on suunniteltu. Sitten on myös päiviä, jolloin tilanteet vain muuttuvat peräjälkeen: heti aamusta saattaa yllättäen tulla kabinettiin tilaus tai päivä voi päättyä siihen, että asiakkaat jäävätkin pidemmäksi aikaa maastoon. Silloin on suunniteltava mitä he siellä syövät ja miten heille saadaan sinne elintarvikkeita. Meidän leijonalaisten on oltava aina mieluummin muutaman askeleen edellä asiakasta ja valmiina yllättäviin muutoksiin. Aina ei ole mahdollista ennakoida, mutta silloin on vain kehitettävä paras mahdollinen ratkaisu käsillä olevaan tilanteeseen.

Huoltovarmuus on osaamista ja kykyä ennakoida häiriötilanteiden vaikutusta omaan ja asiakkaan toimintaan. Leijonalainen osaaja turvaa omalta osaltaan asiakkaan tarvitsemien palvelujen jatkumisen kaikissa tilanteissa, ja siinä meillä kaikilla on oma roolimme.

”Leijonalainen osaaja turvaa omalta osaltaan asiakkaan tarvitsemien palvelujen jatkumisen kaikissa tilanteissa, ja siinä meillä kaikilla on oma roolimme.”

Hyvinvoiva henkilöstö

Minulle ravintolapäällikkönä henkilöstön hyvinvointi on äärimmäisen tärkeä asia. Työskentely varuskuntaravintoloissa on ajoittain fyysisesti rankkaa ja kannustan heitä valmentavalla otteella työn ja vapaa-ajan tasapainottamiseen. Vuorovaikutus työkavereiden ja esihenkilöiden kanssa on äärimmäisen tärkeässä roolissa. Me leijonalaiset tiedämme, että työhömme kohdistuu odotuksia ja tavoitteita. Kehitämme yhdessä ravintoloissa ratkaisuja helpottamaan jokapäiväistä työtä, työyhteisön hyvinvointia ja työssä viihtymistä. Jaamme näitä oivalluksia myös kaikkien toimipaikojen kesken.

Henkilöstön työtyytyväisyyttä mitataan vuosittain Trust Index-kyselyllä. Tulosten julkaisun jälkeen ravintoissa tehdään omat tavoitteet saatujen tulosten pohjalta. Joskus ne voivat olla niinkin yksinkertaisia kuin, että ”käydään esittäytymässä aina kaikille uusille työntekijöille”.

Toimialaamme viime aikoina koetelleissa vaihtelevissakin oloissa meillä työt jatkuivat hyvällä fiiliksellä, kävimme säännöllisesti töissä ja kaikkien palkat maksettiin ajallaan. Meistä kaikki eivät toki olleet töissä ”omassa kustannuspaikassa”, vaan lähtivät auttamaan muihin ravintoloihin, jos omassa oli hiljaisempaa. Kun toiminta palautui normaalin, palasi henkilöstökin takaisin.

Näiden muualla vietettyjen työpäivien aikana saimme paljon otettavaa mukaan omiin toimipaikkoihin ja samalla kehityimme ja opimme uusia asioita, hyviä työtapoja ja käytäntöjä.  Me Leijonassa kehitämme jatkuvasti sekä työn sisältöä että ihmisten osaamista. Asiantuntijoiden koordinoimissa osaajaverkostoissa jokaisella mukana olevalla leijonalaisella on mahdollisuus päästä vaikuttamaan esimerkiksi elintarviketurvallisuuteen, ruokalistoihin tai hankintojen kehittämiseen.

Valtionyhtiönä ja suurena ravintola-alan toimijana meillä on vastuu ja mahdollisuus esimerkillämme vaikuttaa toimialaan ja sen kehitykseen. Haluamme aidosti olla esimerkillisen hyvä ravintola-alan työnantaja: olemme luottamusta ja keskinäistä kunnioitusta vaaliva työympäristö ja kohtelemme niin toinen toistamme kuin asiakkaitamme yhdenvertaisesti, tasapuolisesti ja puolueettomasti. Emme salli minkäänlaista häirintää ja syrjintää. Työturvallisuustavoitteemme on nolla työtapaturmaa. Monet ravintolan työtehtävät ovat kiireisiä ja vahingoille alttiita ja siksi työturvallisuuteen liittyvät käytännöt ovat meillä vaatimus, eivät suositus.

Turvallinen ja terveellinen ruoka

Varuskuntaravintoissa on tarjolla neljä ruokaa päivässä. Tämän kautta asiakkaidemme on helppo saada riittävästä energiaa ja omaksua itselleen säännöllinen ateriarytmi. Leijonan henkilökunta tapaa varuskuntaravintoissa päivittäin tuhansia nuoria ja käy heidän kanssaan keskustelua aterioiden sisällöstä. Kasvisten ja kasvisproteiinien lisääminen ruokalistoillemme on jo useamman vuoden ajan ollut yksi sekä ympäristön että asiakkaittemme terveyden edistämisen kannalta tärkeä tavoitteemme. Kannustamme ottamaan kasviksia ja ainakin maistamaan uusia ruokia. Tätä kautta me leijonalaiset uskomme vaikuttavamme näiden nuorten tulevaisuuteen ruokavalintojen ja elintapojen kautta.

Minna

Kirjoittaja on Leijonan ravintolapäällikkö.

Laura

Kirjoittaja on Leijonan vastuullisuuspäällikkö.