Vapaaehtoiseksi Leijonaan - Leijona Catering Siirry sisältöön

Vapaaehtoisena Sinulla on mahdollisuus sitoutua tehtäviin, joiden tavoitteena on täydentää Leijona Catering Oy:n resursseja poikkeusoloissa. Tarvetta on kokeille, ravintolatyöntekijöille, varastotyöntekijöille ja avustavalle henkilöstölle.


Mihin vapaaehtoisia tarvitaan?

Jos Puolustusvoimat kohottaisi valmiuttaan, Leijonan varuskuntaravintoloissa tarvittaisiin hetkellisesti sitoutuneita vapaaehtoisia nykyisen henkilöstön lisäksi. Leijona perehdyttää vapaaehtoisia tehtäviin yhteistyössä Naisten Valmiusliiton ja MPK:n kanssa. Sitoutumiseen riittää kiinnostus tehtäviin, hygieniapassi sekä se, että vapaaehtoinen asuu varuskunnan lähellä.

Yhteistyö on osa maanpuolustusjärjestöjen ja Leijona Cateringin normaalia rauhanajan valmius- ja varautumissuunnittelua

Kiinnostaako sitoutuminen?

Lisätietoja näistä vapaaehtoistehtävistä ja sitoumusmenettelystä saa MPK:n verkkokurssilla. Ohessa linkki MPK:n koulutuskalenteriin, haku kurssin nimellä: Varuskuntaravintolojen poikkeusolojen vapaaehtoistehtävät.

Verkkokurssin suorittaminen kestää noin 1-2 tuntia, ja sen voi käydä useammassakin osassa oman aikataulun mukaan.

Verkkokoulutuksen päätteeksi voi tehdä sitoumuksen MPK:n ylläpitämään rekisteriin. Osaamisen tallentaminen rekisteriin on tärkeää, jotta tiedetään vapaaehtoisten konkreettinen määrä, osaaminen ja heidät voidaan kutsua tarvittaessa tehtäviin. Yhteistyö Leijona Catering Oy:n, Maanpuolustuskoulutus MPK:n ja Naisten Valmiusliiton välillä on osa kokonaisturvallisuuden osaajien rekisteripilottia.