Taloudellinen vastuu | Leijona Catering Siirry sisältöön

Taloudellista lisäarvoa kaikille sidosryhmille


Taloudellinen vastuu tarkoittaa Leijonalle hyvää taloudenhoitoa sekä tekoja kilpailukyvyn ja asiakasläheisen toiminnan eteen.

Seuraamme tarkasti toimintamme kannattavuutta strategisilla ja operatiivisilla mittareillamme. Taloudellisesti vahva yritys pystyy kantamaan vastuunsa ympäristöstä, vastaamaan asiakkaittensa tarpeisiin, huolehtimaan henkilöstöstään sekä palvelemaan koko yhteiskunnan kehitystä.

Taloudellisen lisäarvon luominen 2019
Tuotot 76
Ostot 51
Henkilöstökulut 18
Palautukset omistajille 4
Tuloverot 1
Lahjoitukset ja tuki 0
Liiketoiminnan kehittämiseen 2
Luvut esitetty miljoonina euroina.


Taloudellinen vastuu Leijonassa

Leijonan eettinen tapa toimia

 • Hyvä hallintotapa
 • Kilpailulainsäädännön noudattaminen
 • Kansainvälisten ja kansallisten lakien ja säädösten noudattaminen
 • Epäillyistä väärinkäytöksistä ilmoittaminen (Whistleblow-kanava)
 • Yhteistyökumppaneiden korkeiden eettisten normien varmistaminen
 • Nollatoleranssi lahjonnan ja korruption osalta

Taloudellisten tietojen oikeellisuus

 • Täsmällinen taloudellinen raportointi ja avoimen verostrategian noudattaminen
 • Kirjanpidossa ja raportoinnissa noudatetaan kansallisia ja kansainvälisiä lakeja ja
  tilinpäätösstandardeja
 • Sijoittajille annetaan totuudenmukaista, ajantasaista ja täsmällistä tietoa yhtiön toiminnasta

Omaisuuden ja taloudellisen tiedon suojaaminen

 • Leijonan omaisuutta käytetään vain yhtiön liiketoiminnallisten tavoitteiden saavuttamiseen
 • Pidämme huolta Leijonan omaisuudesta ja suojelemme luottamuksellista tietoa
 • Edellytämme yhteistyökumppaneiltamme vastaavien tietojen suojaamista
 • Huolehdimme tietoturvasta ja tietosuojasta
Leijona Catering Oy:n verojalanjälkiselvitys vuodelta 2019
Tilikaudelta maksettavatvälittömät verot
tuloverot 1,3
työnantajamaksut 2,5
kiinteistöverot 0,2
muut verot 0
Tilikaudelta maksettavat välilliset verot
valmisteverot 0,7
muut verot 0
Tilikaudelta tilitettävät verot
palkkaverot 3,6
lähdeverot 0
arvonlisäverot, myynnit 10,5
arvonlisäverot, hankinnat 9,2
valmisteverot 0
muut verot 0

Liikevaihto maittain eriteltynä 75,5
Tulos ennen veroja maittain eriteltynä 5,6
Henkilöstö maittain eriteltynä 488

Verot ilmoitettu miljoonina euroina.