en
sv

Pidämme hyvää huolta asiakkaistamme ja henkilöstöstämme

Riittävä energiansaanti ja säännöllinen ateriarytmi ovat olennaisia keskeisten asiakasryhmiemme eli varusmiesten ja vankien jaksamisen ja hyvinvoinnin kannalta. Tarjotessamme päivän ateriat kaikille varusmiehille kohtaamme päivittäin tuhansia nuoria, joita haluamme auttaa tekemään hyviä valintoja sekä ympäristön että terveellisten elintapojen näkökulmasta. Varusmiespalveluksen aikana omaksutut tottumukset kantavat usein pitkälle tulevaisuuteen, olipa kyse sitten terveellisestä syömisestä tai biojätteen vähentämisestä.

Olemme tuoneet yhdessä Puolustusvoimien ja Sydänliiton kanssa Sydänmerkki-ateriat kaikkiin Suomen varuskuntiin. Noin puolet tarjoamistamme pääruuista täyttää Sydänmerkki-aterialle asetetut kriteerit, jotka liittyvät rasvan määrään ja laatuun sekä suolan määrään. 

Julkaisemme verkkosivuillamme tarkat ainesosasisällöt sekä ravintoaine- ja energiatiedot kaikista aterioistamme. Kerromme terveellisten ruokailutottumusten ja oikean lautasmallin vaikutuksista sekä ruokahävikin vähentämisestä jo varusmiespalvelun alkuvaiheessa.

Varuskuntaravintoloidemme ruokalistojen ja ateriasuunnittelun pohjana ovat kansalliset ravitsemussuositukset. Lisäksi kiinnitämme erityistä huomiota annosten proteiini-, kuitu- ja energiasisältöön. Koostamme tarjoilulinjastomme siten, että ruokailijan on helppo koota suositusten mukainen, paljon kasviksia sisältävä ateria. Huomioimme erityisruokavaliot hyvin laajasti.

Kasvisten ja kasvisruokien lisääminen ruokalistoillemme on jo useamman vuoden ajan ollut yksi sekä ympäristön että asiakkaittemme terveyden edistämisen kannalta tärkeä tavoitteemme.

Lue lisää Sydänmerkistä osoitteesta www.sydanmerkki.fi

Lue lisää kasvisruuan terveysvaikutuksista  Kasvisruokaa syömällä teet ekoteon terveydellesi


Osaamisen kehittäminen on meille kaikille yhteinen asia

Leijona Catering on ruoka-alan vahva osaaja ja vastuullinen työpaikka. Haluamme tarjota työntekijöillemme turvallisen ja innostavan työpaikan. Meille työhyvinvointi, henkilöstön osaaminen ja ammattitaito ovat avainasemassa. 

Ajantasainen osaaminen edellyttää jatkuvaa sekä työn että ihmisten kehittämistä. Työssä tarvittavan osaamisen lisäksi kehitämme henkilöstömme osaamista niin, että he pystyvät sekä työssään että omassa elämässään toteuttamaan terveellisiä ja ympäristön kannalta kestäviä valintoja ja ohjaamaan myös asiakkaitamme niihin.

Vuonna 2018 panostimme henkilöstön osaamisen kehittämisessä erityisesti poikkeusolojen ruokahuollon osaamisen lisäämiseen sekä osaajaverkostotoimintaan.

Leijonan harppaus työturvallisuuden kehittämisessä

Henkilöstömme työhyvinvoinnista ja työturvallisuudesta huolehtiminen on meille ensiarvoisen tärkeää. Haluamme varmistaa päivittäisen työn sujuvuuden ja sen, että yhteistyö työkavereiden ja esimiehen kanssa on toimivaa. Työn merkityksellisyyttä lisää se, että jokainen leijonalainen tietää omaan työhönsä kohdistuvat odotukset ja tavoitteet. Siksi esimiestyön ja johtamisen kehittämisessä panostamme vuorovaikutteisuuteen ja valmentavaan johtamiseen. Työyhteisön hyvinvoinnin kehittäminen on meidän kaikkien yhteinen tavoite.

Vuonna 2018 korostimme erityisesti työturvallisuuden merkitystä. Henkilöstöllämme on käytössä sähköinen työkalu muun muassa työturvallisuushavaintojen kirjaamiseen. Kannustimme havaintojen kirjaamiseen mahdollisimman matalalla kynnyksellä, ja vuoden aikana tehtyjen ilmoitusten määrä olikin edellisvuotta merkittävästi suurempi. Samaan aikaan yhtiössämme sattuneiden työtapaturmien määrä putosi merkittävästi verrattuna vuoteen 2017. Huomion kiinnittäminen työturvallisuuteen ja siihen liittyvin riskitekijöihin sai aikaan havainnoinnin keskittymisen myös omaan tapaan tehdä työtä. Kehitämme jatkuvasti työturvallisuuteen liittyviä käytäntöjämme säännöllisissä tapaamisissa esimiesten ja työsuojeluhenkilöstön kanssa.

Teemme aktiivista yhteistyötä työeläkeyhtiön, työterveyshuollon ja tapaturmayhtiön, sekä henkilöstölle hoitokuluvakuutuksen tarjoavan yhteistyökumppanimme kanssa. Näin varmistamme henkilöstöllemme kattavat palvelut työkyvyn ylläpitämiseen.


Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvoisuuden edistämine

Haluamme luoda luottamusta ja kunnioitusta herättävän työympäristön, jossa monimuotoisuutta tuetaan ja arvostetaan. Leijona on työnantajana sitoutunut kohtelemaan työntekijöitään yhdenvertaisesti, tasapuolisesti, puolueettomasti ja tasa-arvoisesti. Minkäänlaista häirintää ja syrjintää ei sallita.


Positiivista yrityskulttuuria kehittämässä

Yhtenä vuoden 2018 teemoistamme henkilöstön kehittämisen osalta olivat Leijonan eettiset toimintatavat ja arvojen näkyminen arjen työssä. Koko henkilökunta osallistui yhteiseen pohdintaan ravintoloissa ja päätoimipaikalla järjestettyjen keskustelutilaisuuksien kautta.

Kartoitamme vuosittain henkilöstömme työtyytyväisyyttä Great Place to Work -instituutin Trust Index -kyselyllä. Vuoden 2018 tuloksissa yhtiön kokonaisindeksi oli 67 (vuonna 2017: 60). Keskeisinä vahvuuksina tutkimuksessa korostui oman työpanoksen merkityksellisyys ja ylpeys oman työn tuloksiin.

Palveluksessamme työskenteli vuoden 2018 lopussa noin 450 henkilöä, joista yli 80 prosenttia oli naisia. Kokoaikaisia työsuhteita oli yli 90 prosenttia.


Verkostoista voimaa

Asiantuntijoidemme koordinoimissa, eri osaamisalueiden ja eri yksiköiden edustajista muodostuvissa osaajaverkostoissa keskitymme muun muassa työ- ja elintarviketurvallisuuden, hankintojen, puhtaanapidon ja ruokalistojen kehittämiseen. Leijonan lähettiläät -verkosto puolestaan auttaa rakentamaan yhtenäisiä leijonalaisia toimintatapoja ja jakamaan hyviä käytäntöjä. 

Kannustamme henkilöstöämme ideoimaan ja jakamaan hyviä työtapoja ja käytäntöjä koskevia oivalluksiaan koko työyhteisön hyväksi. Leijonan yhteisen Oivalluskanavan kautta jaettujen oivallusten avulla kehitimme toimintaamme ja jaoimme ravintoloiden parhaita käytäntöjä. Vuoden 2018 aikana saimme kanavan kautta yhteensä 680 oivallusta, joista valtaosa voitiin välittömästi ottaa käyttöön arjen työssä. Palkitsimme vuoden aikana parhaiten hyödynnettävissä olevan oivalluksen tekijöitä.


Palkittu oivallus

Kimmo Mouhu varuskuntaravintola Linnasta palkittiin vuonna 2018 kenttämuonituksen ruuan jakelua koskevasta oivalluksestaan. Kimmon oivallus on mittatikku, jonka avulla sotilaskeittäjä pystyy aiempaa helpommin ja tarkemmin arvioimaan kenttäkeittimestä lämpöpönttöihin jaettavan ruuan määrää. 


Vastuullisia hankintoja

Vastuullisuus on Leijona Cateringille tärkeä arvo. Toteutamme elintarvikehankinnoissamme vastuullisuuden periaatteita, huomioiden sekä tuotantoeläinten hyvinvoinnin että tuotantolaitosten ympäristövaikutukset.

Haluamme tarjota asiakkaillemme herkullista, puhdasta, ravitsevaa ja terveellistä ruokaa. Kansainväliset ruokatrendit, kuten kasvisruuan suosion nousu, sekä esimerkiksi kasvanut tietoisuus elintarvikeketjun ympäristövaikutuksista kasvattavat kiinnostusta ruuan alkuperää ja tuotanto-olosuhteita kohtaan. Siksi käyttämiemme raaka-aineiden alkuperä, tuotanto-olosuhteet sekä koko hankintaketjumme vastuullisuus, turvallisuus ja läpinäkyvyys ovat meille korostuneen tärkeitä. Tavoittelemme elintarvikehankinnoissamme myös mahdollisimman korkeaa kotimaisuusastetta, huomioiden kustannustehokkuuden ja toimintamme laatuvaatimukset.

Toimintamme sujuvuuden ja kustannustehokkuuden turvaamiseksi hankintaketjumme on oltava ehdottoman toimitusvarma ja kumppaneidemme luotettavia. Asetamme kilpailutuksissamme vaatimukset toimittajillemme korkeiksi varmistuaksemme siitä, että asiakkaamme saavat kauttamme laadultaan ensiluokkaisia ja silti kustannustehokkaita elintarvikkeita. Sopimuskauden aikana seuraamme järjestelmällisesti toimitusvarmuutta ja sopimustemme mukaista toimintaa, läheisessä yhteistyössä tavaran- ja palveluntoimittajien kanssa.

Haluamme olla vastuullinen, kehittyvä ja haluttu yhteistyökumppani. Vastavuoroisesti odotamme kumppaneiltamme osaamista, joustavuutta, jatkuvaa laadun parantamista sekä sopimusten kunnioittamista lakeja ja kestävän liiketoiminnan periaatteita noudattaen. Toimittajille laadituissa eettisissä ohjeissamme sovitaan yhteistyön ehdoista muun muassa luottamuksellisuuden, turvallisuuden, ihmisoikeuksien ja ympäristön näkökulmista. Teemme yhteistyötä vain näihin ohjeisiin sitoutuneiden kumppaneiden kanssa. 

Hankintakenttä on jatkuvassa liikkeessä elintarvikemarkkinoiden ja lainsäädännön muutosten mukaan. Tiivis kumppanuus ja yhteiset tavoitteet hyödyttävät kaikkia osapuolia. Puolustusvoimien erityiset ja usein ainutlaatuiset tarpeet edellyttävät meiltä oikeiden elintarvikealan kumppaneiden löytämistä. Kumppanuuksia syventämällä voimme kehittää hankintojen tehokkuutta, vastuullisuutta ja jatkuvuudenhallintaa sekä samalla palvella asiakastamme entistä paremmin.

Lue lisää Leijonan elintarvikehankinnoista.