Siirry sisältöön

Hae sivustolta

Sivu:

Itämeriruokaa

Itämeriruokaa  Suomalainen ruuantuotanto vaikuttaa Itämeren hyvinvointiin. Leijona Catering on yksi Suomen suurimmista ruuan ostajista noin 70 000 valmistetun ja tarjotun aterian päivävolyymilla. Meille on tärkeää, että tarjoamamme ruoka on mahdollisimman ympäristöystävällistä myös Itämeren suojelun näkökulmasta.   Itämeriruokaa puhtaimmillaan on toki Itämereltä pyydetty kala. Erityisesti silakan ja särkikalojen osuutta ruokavaliossa kannattaa kasvattaa, koska kalan mukana Itämerestä poistuu rehevöittäviä … Lue lisää

Sivu:

Leijona aktiivisena ruoka-alan toimijana

Leijona aktiivisena ruoka-alan toimijana  Leijonalle on tärkeää osallistua ruoka-alan innovointityöhön koko elinkaaren mitalla, ns. pellolta pöytään, pitäen samalla esillä erilaisissa hankkeissa suurkeittiö- ja ruokahankintanäkökulmaa. Leijonalaisista kehitystyöhön osallistuvat pääasiassa tuotekehitys- ja innovaatiot -yksikön asiantuntijat, mutta hankkeiden edetessä myös ravintoloissamme testataan käytännössä raaka-aineita, reseptejä ja valmistusmenetelmiä.   Leg4Life  Leg4Life on Helsingin yliopiston, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Luonnonvarakeskuksen … Lue lisää

Sivu:

Ympäristöpolitiikka

Leijonan ympäristöpolitiikka  Leijonan tavoitteena on olla ympäristövastuullisuudeltaan Suomen paras catering-alan toimija. Tämä tavoite edellyttää, että ruokalistoja, hankintoja, osaamista ja vastuullisuutta kehitetään jatkuvasti. Lisäksi toimintaa kehitettäessä otetaan kaikessa huomioon ympäristönäkökulma: luonnonvarojen kuluttamisen vähentäminen. Leijonan tavoitteena on tunnistaa ja vähentää omasta toiminnasta aiheutuvia sekä tuotteiden hankintaketjussa syntyviä merkittäviä ympäristövaikutuksia.   Leijona Catering noudattaa ympäristöasioissa lainsäädäntöä, seuraa sen kehitystä … Lue lisää

Sivu:

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Leijona Catering vastaa kansallisiin ja globaaleihin kestävän kehityksen tavoitteisiin  Leijonan toiminnassa kestävän kehityksen painopiste kohdistuu kuuteen YK:n asettamaan globaaliin tavoitteeseen.  Tavoite 2. Poistaa nälkä, saavuttaa ruokaturva, parantaa ravitsemusta ja edistää kestävää maataloutta.  Haluamme siirtyä käyttämään uudistavasti viljeltyjä ja tuotettuja raaka-aineita tarjoamassamme ruuassa, sekä huomioida hankintakäytännöissämme ilmastonmuutoksen vaikutukset alkuperämaissa.   Tavoite 12. Varmistaa kulutus- ja tuotantotapojen kestävyys.  … Lue lisää

Sivu:

Ympäristövastuu

Ympäristö- ja ilmastovastuullisia aterioita  Ateriakohtaisten ilmastopäästöjen pienentäminen on tärkein vastuullisuustavoitteemme. Leijona Catering on yksi Suomen suurimmista ruokapalveluyrityksistä ja ruuan raaka-aineet muodostavat yli 80 % toimintamme hiilijalanjäljestä.  Ruuan ilmastopäästöjä voimme pienentää usealla eri keinolla, joita me Leijonalla pyrimme käyttämään sopivassa tasapainossa. Eläinperäisen proteiinin osuuden pienentäminen aterioilla asiakastyytyväisyys säilyttäen sekä ruokahävikin vähentäminen ovat suurimmassa roolissa. Leijona Catering … Lue lisää

Sivu:

Kotimaista ruokaa 

Ruuan korkea kotimaisuusaste on osa Leijonan huolto- ja toimitusvarmuuslupausta. Samalla meidän on myös huolehdittava siitä, että kotimaisen ruuan mahdolliset saatavuushaasteet – vaikkapa pahan katovuoden sattuessa – eivät vaikuta asiakkaidemme huoltovarmuuteen. Siksi ylläpidämme hankintakanavia myös kotimaan ulkopuolelle.   Leijonan hankintojen vastuullisuudessa kotimaisuudella on suuri rooli. Emme kuitenkaan voi vain tavoitella täysin kotimaista hankintaketjua, koska varautuminen merkitsee varautumista … Lue lisää

Sivu:

Eettiset toimintaperiaatteet

Leijona Cateringin eettiset ohjeet kuvaavat yhtiön arvoja ja strategiaa, joiden mukaisesti toimimme valtakunnallisena catering‐palveluja tuottavana yrityksenä.  Toimintaperiaatteet  Toimimme aina rehellisesti ja luotettavasti. Noudatamme työssämme annettuja ohjeita. Toimimme yhtiön arvojen ja edun mukaisesti.  Henkilöstön hyvinvointi  Kohtelemme työntekijöitämme oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti. Edistämme hyvinvointia, tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Turvallisuuden kehittäminen on meidän kaikkien yhteinen asia.  Ympäristö  Noudatamme kaikessa toiminnassamme ympäristölainsäädäntöä. Etsimme jatkuvasti keinoja, … Lue lisää

Sivu:

Toiminnan jatkuvuuden varmistaminen

Toiminnan jatkuvuuden varmistaminen  Toimintamme sujuvuuden ja kustannustehokkuuden turvaamiseksi hankintaketjumme on oltava ehdottoman toimitusvarma ja kumppaneidemme luotettavia. Asetamme kilpailutuksissamme vaatimukset toimittajillemme korkeiksi varmistuaksemme siitä, että asiakkaamme saavat kauttamme laadultaan ensiluokkaisia ja silti kustannustehokkaita elintarvikkeita. Sopimuskauden aikana seuraamme järjestelmällisesti toimitusvarmuutta ja sopimustemme mukaista toimintaa, läheisessä yhteistyössä tavaran- ja palveluntoimittajien kanssa.  Haluamme olla vastuullinen, kehittyvä ja haluttu yhteistyökumppani. … Lue lisää

Sivu:

Taloudellinen vastuu

Taloudellista lisäarvoa  Taloudellinen vastuu tarkoittaa Leijonalle hyvää taloudenhoitoa sekä tekoja kilpailukyvyn ja asiakasläheisen toiminnan eteen.  Seuraamme tarkasti toimintamme kannattavuutta strategisilla ja operatiivisilla mittareillamme. Taloudellisesti vahva yritys pystyy kantamaan vastuunsa ympäristöstä, vastaamaan asiakkaittensa tarpeisiin, huolehtimaan henkilöstöstään sekä palvelemaan koko yhteiskunnan kehitystä.  Leijonan taloudellinen tehokkuus kaikessa omassa toiminnassa palvelee myös yhteiskuntaa, koska toimimme valtaosin verorahalla. Leijonan vuosittainen … Lue lisää

Sivu:

Terveellinen ja turvallinen ruoka

Eväitä hyvään elämään: terveellinen ja turvallinen ruoka  Terveellisen syömisen tukeminen on Leijonan yhteiskuntavastuun ytimessä. Riittävä energiansaanti ja säännöllinen ateriarytmi ovat olennaisia suurimpien asiakasryhmiemme eli varushenkilöiden ja vankien jaksamisen ja hyvinvoinnin kannalta.   Tarjotessamme päivän ateriat varuskunnissa kohtaamme päivittäin tuhansia nuoria, joita haluamme auttaa tekemään hyviä valintoja sekä ympäristön että terveellisten elintapojen näkökulmasta. Palvelusaikana omaksutut tottumukset kantavat … Lue lisää