Osaava, sitoutunut ja hyvinvoiva henkilöstö - Leijona Catering Siirry sisältöön

Osaamisen kehittäminen on meille kaikille yhteinen asia 

Leijona Catering on ruoka-alan vahva osaaja ja vastuullinen työpaikka. Haluamme tarjota työntekijöillemme turvallisen ja innostavan työpaikan. Meille työhyvinvointi, henkilöstön osaaminen ja ammattitaito ovat avainasemassa.  

Ajantasainen osaaminen edellyttää jatkuvaa sekä työn että ihmisten kehittämistä. Työssä tarvittavan osaamisen lisäksi kehitämme henkilöstömme osaamista niin, että he pystyvät sekä työssään että omassa elämässään toteuttamaan terveellisiä ja ympäristön kannalta kestäviä valintoja ja ohjaamaan myös asiakkaitamme niihin. 

Työturvallisuus kehittyy jatkuvasti 

Henkilöstömme työhyvinvoinnista ja työturvallisuudesta huolehtiminen on meille ensiarvoisen tärkeää. Haluamme varmistaa päivittäisen työn sujuvuuden ja sen, että yhteistyö työkavereiden ja esimiehen kanssa on toimivaa. Työn merkityksellisyyttä lisää se, että jokainen leijonalainen tietää omaan työhönsä kohdistuvat odotukset ja tavoitteet. Siksi esimiestyön ja johtamisen kehittämisessä panostamme vuorovaikutteisuuteen ja valmentavaan johtamiseen. Työyhteisön hyvinvoinnin kehittäminen on meidän kaikkien yhteinen tavoite. Kehitämme jatkuvasti työturvallisuuteen liittyviä käytäntöjämme säännöllisissä tapaamisissa esimiesten ja työsuojeluhenkilöstön kanssa. 

Teemme aktiivista yhteistyötä työeläkeyhtiön, työterveyshuollon ja tapaturmayhtiön, sekä henkilöstölle hoitokuluvakuutuksen tarjoavan yhteistyökumppanimme kanssa. Näin varmistamme henkilöstöllemme kattavat palvelut työkyvyn ylläpitämiseen. 

Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvoisuuden edistäminen 

Haluamme luoda luottamusta ja kunnioitusta herättävän työympäristön, jossa monimuotoisuutta tuetaan ja arvostetaan. Leijona on työnantajana sitoutunut kohtelemaan työntekijöitään yhdenvertaisesti, tasapuolisesti, puolueettomasti ja tasa-arvoisesti. Minkäänlaista häirintää ja syrjintää ei sallita. 

Positiivista yrityskulttuuria kehittämässä 

Kartoitamme vuosittain henkilöstömme työtyytyväisyyttä Great Place to Work -instituutin Trust Index -kyselyllä. Pitkään tehty työ hyvän työpaikan rakentamiseksi kantaa hedelmää. Leijonalla on ollut Great Place to Work® -sertifikaatti vuodesta 2019 alkaen. 

Verkostoista voimaa 

Asiantuntijoidemme koordinoimissa, eri osaamisalueiden ja eri yksiköiden edustajista muodostuvissa osaajaverkostoissa keskitymme muun muassa työ- ja elintarviketurvallisuuden, hankintojen, puhtaanapidon ja ruokalistojen kehittämiseen. Kannustamme henkilöstöämme ideoimaan ja jakamaan hyviä työtapoja ja käytäntöjä koskevia oivalluksiaan koko työyhteisön hyväksi.