Leijonan vuosi 2023 - Leijona Catering Siirry sisältöön

Luomme eväitä hyvään elämään 

Leijona Catering on suomalainen ruoka- ja ravintolapalveluja tarjoava yhtiö. Toimintaamme ohjaavat arvot ovat asiakasläheisyys, vastuullisuus ja uudistuminen. Palveluksessamme on yli 500 ruoka-alan ammattilaista eri puolilla Suomea. Keittiöissämme yhdistyvät rautainen kokemus ja jatkuva uuden oppiminen.

TEHTÄVÄMME
Leijona on maanpuolustuksen ja turvallisuuden vastuullinen sekä elintärkeä kumppani. Tehtävänämme on kumppaniemme toiminnan jatkuvuuden turvaaminen kaikissa oloissa. Haluamme olla luotettavin ja halutuin yhteistyökumppani sekä vetovoimaisin työpaikka catering-alalla. Meille on tärkeää toimia vastuullisesti ja olla sekä asiakkaillemme että omistajillemme hintakilpailukykyinen ja kustannustehokas yritys.


ASIAKKAAMME
Leijonan aterioita nauttivat pääasiallisesti Puolustusvoimien varusmiehet ja henkilöstö sekä Rikosseuraamuslaitoksen asiakkaat, ja ne valmistetaan palvelemaan hyvin erilaisia ruokavalioita. Lisäksi Leijona palvelee nimettyjä valtionhallinnon asiakkaita. Vuoden jokaisena päivänä Leijona Cateringin työntekijät valmistavat keskimäärin 70 000 ateriaa ympäri Suomea 60 ravintolassa. Ateriat koostuvat aamiaisista, lounaista, päivällisistä ja iltapaloista – ja niitä tarjoillaan niin ravintoloissa, maastossa kuin yksityistilaisuuksissa.

Leijona Catering on 100% Suomen valtion omistama yhtiö. Käytämme Leijonan keittiöissä pääosin suomalaisia raaka- aineita ja tutustumme aktiivisesti uusiin ilmasto- ja luontoystävällisiin vaihtoehtoihin. Leijonan päätoimipaikka on Kuopiossa ja henkilöstöämme työskentelee yli kuudellakymmenellä paikkakunnalla Suomessa.


MARKKINA-ASEMA
Leijona Catering Oy:n edeltäjä, Puolustusvoimien Ruokahuollon Palvelukeskus (PURU) perustettiin vuonna 2005. Tuolloin uuden yhtiön toimitusjohtajaksi nimitettiin Ritva Paavonsalo, joka aloitti työnsä samana vuonna elokuun alussa. Leijona näki päivänvalon 1.1.2012, kun PURU muuttui yhdessä yössä valtion virastosta osakeyhtiöksi, Leijona Cateringiksi. Puolustusvoimat vaihtui omistajasta asiakkaaksi ja Leijona sai eteensä kunnianhimoisen tavoitteen: parempaa ruokaa pienemmin kustannuksin – vastuullisesti, turvallisesti ja toimitusvarmasti.

Leijonan arvot

Strategia

MAANPUOLUSTUKSEN JA TURVALLISUUDEN VASTUULLINEN JA ELINTÄRKEÄ KUMPPANI

Leijona on maanpuolustuksen ja turvallisuuden vastuullinen sekä elintärkeä kumppani. Tehtävänämme on kumppaniemme toiminnan jatkuvuuden turvaaminen kaikissa oloissa. Haluamme olla luotettavin ja halutuin yhteistyökumppani sekä vetovoimaisin työpaikka catering-alalla.

Lisäksi uutena painopistealueena on ’Tiedolla johtaminen’, jota edistämme data- ja analytiikkakehityksellä ja mahdollistamme kaikille työssä tarvittavan ajantasaisen, luotettavan päivittäisen tiedon helposti saataville. Ajantasaisella digitaalisella ympäristöllä varmistetaan kilpailukykyä, helpotetaan tuotekehitystä, tuetaan johtamista ja mahdollistetaan kustannussäästöt sekä parempi toimitusvarmuus.

”Kuuntelemme tarkkaan asiakkaidemme tarpeita ja keskitymme asiakaskokemuksen parantamiseen uusia toimintatapoja kehitettäessä.”

Vetovoimaisin työpaikka vaatii työnantajakuvan ja työntekijäkokemuksen jatkuvaa kehittämistä, sillä osaavan henkilöstön rekrytoiminen on yhtiön kannalta kriittistä. Elintarvikehankinnoissa vuoden 2023 markkinatilanne on ollut edelleen poikkeuksellinen Venäjän vuonna 2022 Ukrainassa aloittaman hyökkäyssodan ja vaihtelevien satokausien aiheuttamien hintojen nopean kohoamisen takia.

Loppuvuonna 2023 hintojen nousu on selvästi rauhoittunut. Leijonan toimitusketju on edelleen nojannut pitkäjänteisiin sopimussuhteisiin, joiden kanssa toiminnankehitystä on jatkettu. Suurin osa Leijonan hankinnoista on tehty julkisen kilpailutusprosessin kautta.

Vuoden 2023 kohokohtia

Kumppanuuden kehittäminen
kenttämuonitusta tehostamalla.

Asiakastyytyväisyyden kehittäminen, uudistuneen iltapalan tuominen ruokalistalle.

Vahva ja kehittyvä Leijona -kehitystyön
aloitus.

Leijona sai Great Place to Work -tunnustuksen viidettä kertaa.

Leijonan tapa johtaa jalkautus ja henkilöstön pitovoiman vahvistaminen.

Taloudellinen katsaus

Vastuullinen talous rakentaa luottamusta

Yleisesti tunnustettuja taloudellisen vastuun tekijöitä ovat muun muassa hyvä hallintotapa, verojalanjälki ja muiden vastuullisen yritystoiminnan piirteiden huomioiminen. Leijona Cateringin luotettavuus ja kyky selviytyä kriisitilanteissa mahdollistaa ainutlaatuisia taloudellisen vastuun näkökohtia.

Leijonan toiminnassa korostuu kumppanuusmallien ja luottamuksen rakentaminen asiakasorganisaatioihin ja koko arvoketjuun pienimpiä tavaran- ja palveluntoimittajia unohtamatta sekä keskinäisen luottamuksen merkitys.

Vuosi 2023 oli Leijona Catering Oy:lle merkittävä sekä haastava. Leijona Catering Oy:n panostus hyvään johtamiseen ja työpaikkojen luomiseen ja ylläpitämiseen on edistänyt paikallisten yhteisöjen elinvoimaisuutta ja taloudellista kehitystä, mikä on elintärkeää yhteiskuntamme kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille.

Viimeksi kuluneen vuoden aikana ruoan kustannustason nousu ja saatavuus on on heijastunut lievästi toimintaan. Tehokkaita riskienhallintamenetelmiä ovat olleet vahvat yhteydet tavarantoimittajiin ja tarvittaessa joustava reseptien soveltaminen. Vaikka muutokset elintarvike- ja työmarkkinoilla
vaikuttavat kustannuksiin, Leijona Catering pyrkii rajoittamaan näiden vaikutusten heijastumista ruokapalvelujensa hinnoitteluun.

VAKAA TALOUS TUO TASAPAINOA


Leijonan asema, taloudellinen perusta ja jatkuvat kumppanuudet asiakkaiden sekä toimittajien kanssa edistävät kestävää ja kaikille hyödyllistä taloudellista ympäristöä pitkällä aikavälillä.

Vankka taloudellinen pohja ja hyvä maksukyky auttavat vastaamaan toimintaympäristön tuomaan epävarmuuteen ja mahdollistavat harkitun reagoinnin ympäristön muutoksiin. Toimintaympäristön haasteet ja epävakaus voi tuoda lisähaasteita toimitusvarmuudelle. Leijonan jatkuvaa toimintakykyä
testataan säännöllisesti, ja toimintatapoja kehitetään jatkuvasti yhteistyössä asiakkaiden kanssa.

Talousvastuu, osana laajempaa vastuullisuutta, näkyy yhteistyössä asiakkaiden ja toimittajien kanssa. Pyrimme toimimaan avoimesti säilyttäen samalla kumppanuuksien luottamuksellisuuden.

Toimitusjohtajan katsaus

Vastasimme toimintaympäristön haasteisiin


Koronakriisin hellitettyä yleisesti ilmenneet ongelmat tuotantoketjuissa ja energiahintojen nousu kiihdyttivät inflaatiota vuonna 2023. Osan hintojen noususta onnistuimme taklaamaan etenkin tuotekehityksellä huomioiden Leijonan ilmastotavoitteet, jotka ovat tärkeitä nyt ja tulevaisuudessa. Lisäksi
saimme vauhtiin henkilöstöä osallistavan toimintamallien kehitysprojektin, joka osaltaan auttoi parantamaan myös työtyytyväisyyttä.

Toiminnassamme korostuu edelleen suomalaisten raaka-aineiden suuri osuus. Vastuullisuussertifioituja tuontituotteita ovat edelleen muun muassa kahvi, mausteet ja tietyt hedelmät. Toimintaympäristön ja turvallisuustilanteen muutos on vaikuttanut työhömme Leijonassa. Suomen Nato-jäsenyyden myötä kansainvälinen harjoitustoiminta lisääntyi ja Leijonan rooli maanpuolustuksen ja turvallisuuden vastuullisena ja elintärkeänä kumppanina terävöityi.


KUMPPANUUDET VAHVISTUIVAT


Yhteistyö ja kumppanuus vakiintuneen asiakaskunnan kanssa vahvistui vuoden 2023 aikana. Leijonan strategiassa varmistettiin entisestään valmius- ja ennakointikyvykkyyden merkitystä.

Asiakkaidemme tyytyväisyys on korkea ja kokonaisuutena se parantui edelleen kaikissa asiakasryhmissämme. Otimme varusmiesten hyvinvointia ylläpitävän, herkullisen iltapalan käyttöön kesällä 2023, josta saimmekin runsaasti hyvää palautetta. Tästä olemme luonnollisesti iloisia, sillä tyytyväiset asiakkaat ovat meille kunnia-asia.

Vastuullisuus Leijonalle tarkoittaa vastuullista kumppanuutta, hyvinvoivaa henkilöstöä, terveellistä ja turvallista ruokaa sekä ympäristövastuuta. Olemme kokeilleet ilmastopäästöjen merkitsemistä ruokalistalle muutamassa ravintolassamme, mm. THL:n henkilöstöravintola Helmessä, jossa asiakas voi halutessaan tehdä ateriavalinnan ruualle lasketun hiilijalanjäljen ilmastovaikutusten perusteella.

LISÄSIMME VETO- JA PITOVOIMAA

Työmarkkinoilla vallitseva tilanne osaavan henkilöstön saatavuudessa on edelleen haastava ja Leijona jatkaa aktiivisia toimenpiteitä henkilöstön veto- ja pitovoiman lisäämiseksi.

Vuoden alussa käynnistimme Vahva ja kehittyvä Leijona projektin, jonka tavoitteena on tyytyväisemmät työntekijät, kustannustehokkuus ja laadun varmistaminen niin normaalikuin häiriötilanteissa. Vuonna 2023 otimme tuotannon prosessit tarkasteluun ja selvitimme, miten nykyistä ruokatuotantoa voidaan edelleen kehittää. Tuotanto- ja logistiikkamallin suunnittelu on osa projektia, joka jatkuu vuoteen 2025 saakka.

Haluamme, että Leijona on paras työpaikka nykyisille ja tuleville työntekijöille. Leijonan tapa johtaa -periaatteita tuotiin kuluneena vuonna tutuksi koko henkilöstölle aktiviteettien, kuten koulutusten ja Leijona-pelin, muodossa. Hyvään johtamiseen panostaminen on tärkeää henkilöstön pitovoiman
vahvistamiseksi. Olemme kehittäneet palkitsemisen kokonaisuutta, mikä osaltaan vahvistaa hyvää työntekijäkokemusta ja tavoitteellisen toiminnan kulttuuria.

Leijona sai viidennen kerran Great Place to Work -tunnustuksen lokakuussa 2023. Leijonan työntekijöistä 74 % sanoo yrityksen olevan kokonaisuudessaan todella hyvä työpaikka.

”Jään hyvillä mielin tehtävästä eläkkeelle vaiheessa, jossa yhtiön toiminta kaikin puolin on hyvässä kunnossa.”

UUSIA TUULIA TULEVAISUUTEEN

Tulevaisuudessa turvallisuusympäristön epävarmuus tulee jatkumaan ja kansainvälinen toiminta lisääntyy. Leijonan liiketoiminta ja asiakkuudet tulevat jatkumaan vakiintuneella tavalla tulevana vuonna.

”Jään hyvillä mielin tehtävästä eläkkeelle vaiheessa, jossa yhtiön toiminta kaikin puolin on hyvässä kunnossa.”

Minun kaksitoistavuotinen työni Leijonan toimitusjohtajana päättyy vuoden lopussa 2023. Jään hyvillä mielin tehtävästä eläkkeelle vaiheessa, jossa yhtiön toiminta kaikin puolin on hyvässä kunnossa. Tämä on ollut mielettömän kiinnostava ja haastava työ.

Leijonan Cateringin toimitusjohtajana aloittaa 1.1.2024 diplomi- insinööri Nina Mähönen. Toivotan hänelle onnea ja menestystä tärkeässä tehtävässään.

Kiitän lämpimästi henkilöstöämme, kumppaneitamme ja muita yhteistyötahoja kaikesta siitä yhteistyöstä ja sitoutumisesta, mikä on mahdollistanut menestymisemme.

Ritva Paavonsalo