Leijonan vuosi 2022 - Leijona Catering Siirry sisältöön

Luomme eväitä hyvään elämään 

Leijona lyhyesti 

Leijona Catering on suomalainen ruoka- ja ravintolapalveluja tarjoava yritys. Toimintaamme ohjaavat arvot ovat asiakasläheisyys, vastuullisuus ja uudistuminen. Palveluksessamme on yli 500 ruoka-alan ammattilaista eri puolilla Suomea. Keittiöissämme yhdistyvät rautainen kokemus ja jatkuva uuden oppiminen.

Toimintaympäristö

Vuoden jokaisena päivänä Leijona Cateringin työntekijät valmistavat keskimäärin 70 000 ateriaa ympäri Suomea 60 ravintolassa. Ateriat koostuvat aamiaisista, lounaista, päivällisistä ja iltapaloista – ja niitä tarjoillaan niin ravintoloissa, maastossa kuin yksityistilaisuuksissa.

Vuonna 2022 Leijonan liikevaihtoa kasvattivat Rikosseuraamuslaitokselle tuotettavan kanttiinipalvelun kokonaisuus ja Puolustusvoimien kasvaneet ateriavolyymit. Vaikka asiakkaamme vielä osaksi jatkoivat korona-aikaan sopeutumista, valtaosa ruokailijoista siirtyi maastosta takaisin ravintolasalissa nautittavien aterioiden äärelle.

Vuotta 2022 leimasi yli kaksi vuotta jatkuneen koronapandemian jälkeen voimakas turvallisuusympäristön muutos sekä huomattava raaka-aineiden ja energian kustannusten nousu.

Henkilöstö-, opiskelijaruokailu ja tilauspalvelut elpyivät vuonna 2022 lähes pandemia-aikaa edeltäneelle tasolle. Uudeksi normaaliksi muodostunut, lisääntynyt etätyön tekeminen kuitenkin vähensi henkilöstöruokailun volyymia.

Leijonan aterioita nauttivat pääasiallisesti Puolustusvoimien varusmiehet ja henkilöstö sekä Rikosseuraamuslaitoksen asiakkaat, ja ne valmistetaan palvelemaan hyvin erilaisia ruokavalioita. Lisäksi Leijona palvelee muita valtionhallinnon asiakkaita. Haastavasta vuodesta huolimatta solmimme
uusia asiakkuuksia tiettyjen valtion toimijoiden kanssa.

Käytämme Leijonan keittiöissä pääosin suomalaisia raaka-aineita ja tutustumme aktiivisesti uusiin ilmasto- ja luontoystävällisiin vaihtoehtoihin. Vuonna 2022 testasimme kuinka voimme hyödyntää resepteissämme suomalaisia kasviproteiineja niin, että asiakkaidemme tyytyväisyys pysyy nykyisellä korkealla tasolla.

Ravintola-ala kärsii maanlaajuisesti työvoimapulasta, mikä näkyi myös Leijonassa työvoiman saatavuuden haasteina. Jatkoimme Leijonan työnantajakuvan kohottamista monin keinoin niin yhtiön sisällä työtekijäkokemuksen parissa kuin ulkoisessa viestinnässämme sidosryhmillemme. Suomalainen työelämä muuttuu jatkuvasti ja me Leijonassa haluamme olla alamme vetovoimaisin työpaikka nyt ja tulevaisuudessa.

1 oma pääoma x 100/(taseen loppusumma – saadut ennakot). 2 Verot koostuvat pääasiassa tuloverosta, työnantajamaksuista, kiinteistöverosta, valmisteveroista sekä arvonlisäverosta.

Leijonan arvot 


VASTUULLISUUS 

  • Pidämme minkä lupaamme; toimintamme laatuun ja kustannustehokkuuteen voi aina luottaa. 
  • Toimimme vastuullisen toiminnan esimerkkinä. 
  • Kannamme vastuun omasta työstämme, ympäristöstämme ja hyvinvoinnistamme. 


UUDISTUMINEN 

  • Opimme uutta ja kehitämme osaamistamme. 
  • Hyödynnämme rohkeasti oppimaamme Leijonan toiminnassa. 
  • Uudistamme toimintaamme jatkuvasti ennakkoluulottomasti tulevaisuuden tarpeita ennakoiden. 


ASIAKASLÄHEISYYS 

  • Kuuntelemme asiakkaidemme odotuksia ja tarjoamme ratkaisuja. 
  • Ymmärrämme asiakkaiden toiminnan erityispiirteet. 
  • Ennakoimme asiakkaidemme tarpeet ja palvelemme joustavasti kaikissa tilanteissa 

Tehtävämme 

Leijona on maanpuolustuksen ja turvallisuuden vastuullinen sekä elintärkeä kumppani. Tehtävänämme on kumppaniemme toiminnan jatkuvuuden turvaaminen kaikissa oloissa. Haluamme olla luotettavin ja halutuin yhteistyökumppani sekä vetovoimaisin työpaikka catering-alalla.

Meille on tärkeää olla vastuullisen liiketoiminnan kehityksen kärjessä sekä samalla asiakkaillemme ja omistajillemme hintakilpailukykyinen ja kustannustehokas yritys. Kuuntelemme tarkkaan asiakkaidemme tarpeita ja keskitymme asiakaskokemuksen parantamiseen uusia toimintatapoja kehitettäessä.

Toimitusjohtajan katsaus, Ritva Paavonsalo


10-vuotias Leijona on toimintavarma ja turvallinen

Muuttuneessa turvallisuustilanteessa tehtävämme kumppaniemme toiminnan jatkuvuuden turvaajana korostuu. Leijonan liiketoiminnan suorituskyky ja kannattavuus ovat hyvällä tasolla, mikä takaa laadukkaan ruokapalvelun toteutumisen asiakkaillemme kaikissa olosuhteissa.

Aloitimme Leijonan juhlavuoden hyvissä tunnelmissa. Loimme katsauksen menneeseen kymmeneen vuoteen nykyhetkeen peilaten ja kurkistimme tulevaan. Olemme tehneet 185 miljoonaa ateriaa 11 vuoden aikana! Se pitää sisällään paljon arkista työtä ja tulevaisuuteen luotaavaa kehittämistä. Ruokapalvelumme kokonaisuus ja reseptiikkamme ovat uudistuneet asiakkaidemme toiveiden mukaisesti näiden vuosien aikana. Meidät tekee erityisen iloisiksi se, että asiakkaidemme tyytyväisyys on noussut joka vuosi nykyiselle erittäin hyvälle tasolle.

Kuluneen vuoden aikana halusimme kiittää asiakkaitamme ja juhlistaa ensimmäisiä
pyöreitä vuosia heidän kanssaan. Katoimme varusmiesten molemmille saapumiserille BBQ-teemaiset synttäriateriat ja juhlistimme myös kaikissa henkilöstö- ja opiskelijaravintoloissamme kakkukahvien ja juhla-aterioiden äärellä.

Huhtikuussa vietimme yhtä juhlavuotemme kohokohtaa henkilöstöjuhlien merkeissä, jolloin palkitsimme ansioituneita leijonalaisia pitkästä työurasta ja erinomaisista työn tuloksista. Työssään viihtyvä, hyvinvoiva ja ammattitaitoinen henkilöstömme on avainasemassa ruokapalvelumme laadukkaassa toteutumisessa.

Leijonan rooli maanpuolustuksen ja turvallisuuden vastuullisena sekä elintärkeänä kumppanina korostui juhlavuoden aikana. Korona-ajan haasteet vaihtuivat nopeasti Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyssodan aiheuttamaan huoleen.

Osana varautumista käynnistimme Naisten Valmiusliiton ja MPK:n kanssa yhteistyön, jonka tavoitteena on perehdyttää vapaaehtoisia poikkeustilanteiden tehtäviin varuskuntaravintoloissa. Tehtävät herättivät laajaa kiinnostusta ja alustavia ilmoittautumisia saatiin eri järjestöjen kautta runsaasti.

Työmme turvallisuuden, tulevaisuuden ja maukkaamman arjen puolesta jatkuu – ateria kerrallaan.

Ruuan huoltovarmuuteen vaikuttavia tekijöitä tutkimme kasviproteiinipainotteisten aterioiden maittavuuden näkökulmasta yhteistyössä maamme kärkeen kuuluvien yhteistyökumppanien kanssa.

Muuttunut turvallisuusympäristö, kallistuneet elintarvikkeet ja energian hinnannousu edellyttävät meiltä aktiivisia tekoja nyt ja tulevaisuudessa. Työvoiman saatavuuden varmistamiseksi haluamme edistää vastuullisuutta, panostaa johtamiseen ja viihtyisään työarkeen ja olla alamme vetovoimaisin työpaikka.

Pitkään jatkuneen pandemia-ajan vaikutuksista huolimatta Leijonan kannattavuus on vuoden 2022 päätteeksi hyvällä tasolla.

Lämmin kiitos 10-vuotisjuhlavuodesta kaikille leijonalaisille, asiakkaillemme, sopimuskumppaneille ja muille sidosryhmille.

Leijona Cateringin juuret juontavat syvälle suomalaiseen sisuun ja sitkeyteen. Kun maailma muuttuu, yksi on ja pysyy: ruokailu on monelle päivän paras hetki. Työmme turvallisuuden, tulevaisuuden ja maukkaamman arjen puolesta jatkuu – ateria kerrallaan.

Ritva Paavonsalo, toimitusjohtaja

Leijonan vuosi 2022 

Q1 

• Leijonan 10-vuotisjuhlavuosi käynnistyi. Juhlavuosi päivittyi nettisivuillemme ja perustimme blogin.
• Yhteistyösopimus Leijonan, Naisten Valmiusliiton ja MPK:n välille syntyi.
• Lanseerasimme yhtiössä johtamismallin ”Leijonan tapa johtaa”.


• Lanseerasimme Leijonassa johtoryhmän turvallisuuslupaukset.
• Lanseerasimme työnantajalupauksen ”Varmasti ainutlaatuiselta maistuvaa työtä”.
• Liityimme Luomutetaan ruokapalvelut -hankkeeseen.
• Testasimme pääruokien ilmastomerkintöjä.

Q2

• Tarjosimme 10-vuotisjuhla-aterian tammikuun saapumiserän varusmiehille.
• Tehostimme Leijonan työnantajakuvaa ja työnhakijakokemusta ulkoisen viestinnän keinoin.

• Juhlistimme Rikosseuraamuslaitoksen asiakkaidemme kanssa 10-vuotisjuhlaa kakkukahveilla.
• Katoimme herkullisen Leijona 10-vuotta juhla-aterian kesän saapumiserän varusmiehille.

Q3

• Turvallisuuslupaukset laajenivat koko Leijonaan.
• Aloitimme vapaaehtoisten perehdyttämisen varuskuntaravintolassa työskentelyyn yhteistyössä Naisten Valmiusliiton ja MPK:n kanssa.


• Olimme mukana Itämeripäivässä tarjoamalla asiakkaillemme Itämeriystävällisen menun.
• Järjestimme Leijonan henkilöstölle 10-vuotisjuhlan.
• Rekrytointi-ilmettä uudistettiin Leijona-aiheiseksi.

Q4

• Saimme Great Place to Work-sertifikaatin jo neljäntenä perättäisenä vuotena.
• Olimme mukana Puolustusvoimien Kontio 22-harjoituksessa.
• Leijonan työnantajakuvan suotuisa kehittyminen näkyi vuoden aikana sosiaalisen median mittareilla ja lisääntyneinä työhakemuksina.

• Tutkimme ruuan huoltovarmuutta asiakastyytyväisyys huomioiden.
• Vahvistimme yritysvastuukoulutusta koko yhtiössä.
• Kiinnitimme huomiota ruuanvalmistuksen prosesseihin ja asiakastyytyväisyyden parantamiseen.

Leijona Catering 10 vuotta

Jo kymmenen vuoden ajan olemme tuoneet ruoan pöytään ja pakkeihin armeijassa, vankiloissa ja muissa valtion taloissa. Kun asiakkaamme voivat hyvin, myös Suomi voi paremmin.

Yhtiömme näki päivänvalon 1.1.2012, kun Puolustusvoimien Ruokahuollon Palvelukeskus PURU muuttui yhdessä yössä valtion virastosta osakeyhtiöksi, Leijona Cateringiksi. Puolustusvoimat vaihtui omistajasta asiakkaaksi.

Olemme tehneet ja tulemme tekemään päivittäin töitä sen eteen, että ravintoloissamme ruoka maistuu ja jokainen tuntee olonsa tervetulleeksi. Asiakastyytyväisyystuloksemme ovatkin nousseet tasaisesti kymmenen vuoden aikana.


10 VUOTIAAN LEIJONAN SAAVUTUKSIA


2012

Lähdimme liikkeelle takamatkalta ja moni asia rakennettiin alusta alkaen tietojärjestelmistä ja resepteistä lähtien. Halusimme panostaa työntekijäkokemuksen kehittämiseen, joten päätimme aloittaa vuosittaisten Great Place to Work -tutkimusten tekemisen.

2013

Leijonalaisille avoimen reseptikilpailun tuloksena lanseerattiin Leijona-pullat, joita tarjottiin varusmiehille yllätyksenä. Leijonan laatujärjestelmä auditoitiin ja saavutimme ISO 9001–sertifikaatin.

Suomen puolustusvoimien ruokapalvelut yhtiöitettiin ja syntyi Leijona Catering.

2014

Saimme ympäristöjärjestelmällemme ISO 14001 -sertifioinnin, ja pääkonttorissamme otettiin käyttöön toimistotyöhön liittyvä Green Office –ohjelma. Kaikissa Suomen varuskunnissa vietettiin lokakuussa villiruokapäivää.

2015

Kasvun vuosi uusien toimipaikkojen ja Puolustusvoimien harjoitustoiminnan myötä. Työstimme yhdessä koko henkilöstön voimin Leijonan asiakaslupaukset. Kehitimme yhtenäistä Leijonan tapaa toimia. Rakensimme maito- ja mehubaarin Kajaanin Hoikanhoviin.

2016

Kurssia on välillä tarkennettu. Vuonna 2016 päätimme keskittyä turvallisuuskriittisiin kumppaneihin ja suljimme linjauksen myötä monen ravintolan ovet. Puolustusvoimien strategisena kumppanina panostimme valmiuden kehittämiseen. Järjestimme catering-palvelut Aku Louhimiehen ohjaamaan Tuntematon sotilas -elokuvaan.

2017

Otimme reseptiikassamme käyttöön Sydänmerkki-ateriat. Aloitimme järjestelmällisemmän hävikin seurannan, minkä johdosta vuoden lopulla ruuan valmistuksessa ja tarjoilussa syntyvän biojätteen määrä vähentyi kolmanneksella.

2018

Kumppanuussopimus Rikosseuraamuslaitoksen kanssa syntyi. Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen mukainen työmme jatkui. Edistämme toiminnallamme yhdenvertaisia mahdollisuuksia hyvinvointiin, resurssiviisasta taloutta ja hiilineutraalin yhteiskunnan toteutumista.

2019

Meille myönnettiin ensimmäistä kertaa Great Place to Work -sertifikaatti, mikä osoittaa, että työntekijät viihtyvät työpaikallaan ja luottavat Leijonaan työnantajana. Kilpailutimme hankintamme entistä vastuullisemmiksi.

2020

Teimme ensimmäisenä ravintola-alan toimijana Suomessa kattavan selvityksen hiilijalanjäljestämme. Lanseerasimme Puolustusvoimien käyttöön uuden tuotteen, maasto-olosuhteisiin kehittämämme lounaspussin. Solmimme sopimuksen vankiloiden kanttiinipalvelun tuottamisesta.

2021

Käynnistimme ensimmäisen TraineeLeijona- ohjelman, jonka myötä kaikille ravintola-alasta kiinnostuneille tarjoutui mahdollisuus hakea oppisopimusopiskelijaksi Leijonaan. Annoimme Baltic Sea Action Groupille (BSAG) Itämerisitoumuksen. Sitoudumme hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen ja
luonnon monimuotoisuuden parantamiseen tavarantoimittajayhteistyön keinoin.

2022

Vietimme Leijonan 10-vuotisjuhlavuotta asiakkaidemme ja henkilöstömme kanssa. Leijonalle myönnettiin neljännen kerran Great Place to Work -sertifikaatti. Kehitimme toimintaamme ja tutkimme lisätyn kasviproteiinin käyttöä reseptiikassamme.

Monta näkökulmaa vastuullisuuteen

Vuonna 2022 ateriakohtainen hiilijalanjälki pieneni useiden vähäpäästöisempien raaka-aineiden myötä. Pudotukseen vaikutti myös poikkeuksellinen taistelumuonamyynnin kasvu sekä sen osalta tarkentunut laskenta. Leijonan raportoidut kokonaisilmastopäästöt olivat 30 106 tn CO2e.

Vastuullinen talous rakentaa luottamusta

Tavanomaisina taloudellisen vastuun elementteinä pidetään usein hyvää hallintotapaa, verojalanjälkeä ja muita hyvän yrityskansalaisen ominaisuuksia. Leijona Cateringin toimitusvarmuutta ja kriisinhallintaa palvelevaan rooliin liittyy lisäksi myös erityisiä taloudellisen vastuun elementtejä.

Leijonalle on erityisen merkityksellistä kumppanuusmallien ja luottamuksen rakentaminen asiakasorganisaatioihin ja koko arvoketjuun pienimpiä tavaran- ja palveluntoimittajia unohtamatta.

Kuluneen juhlavuoden aikana elintarvikkeiden saatavuus on vaikuttanut vähäisissä määrin toimintavarmuuteen. Hyvin toimivia riskinhallintakeinoja ovat olleet pitkät ja hyvät suhteet toimittajiin, yhdistettynä tarpeen mukaan joustavaan reseptiikkaan. Vaikka elintarvike- ja työntekijämarkkinoiden muutokset vaikuttavat kustannuksiin, Leijona Catering pyrkii kuitenkin minimoimaan tästä johtuvat vaikutukset ateriahinnoittelussaan.


Vakaa talous tuo tasapainoa


Leijonan erityisasema, vahva tase ja pitkäaikaiset yhteistyösopimukset asiakkaiden ja toimittajien kanssa mahdollistavat pitkän tähtäimen vakaan ja kaikkia osapuolia hyödyttävän taloudellisen toimintaympäristön.

Vahva tase ja hyvä maksuvalmius auttavat kestämään taloudellista epävarmuutta, ja mahdollistavat järkevän reagoinnin toimintaympäristön muutoksiin. Vaativampia haasteita toimitusvarmuudelle voi aiheuttaa talvikauden 2022-2023 sähkön ja maakaasun toimitusten epävarmuus. Leijonan keskeytymätöntä toimintakykyä ja vaihtoehtoisten energiamuotojen käyttövalmiuksia on säännöllisesti testattu. Toimintamalleja kehitetään edelleen yhdessä asiakkaiden kanssa.


Taloudellinen vastuullisuus, osana muuta vastuullisuutta, toteutuu myös säännöllisissä yhteistyö- ja kehityspalavereissa asiakkaiden ja toimittajien kanssa. Tavoitteemme on toimia läpinäkyvästi kumppanuuksien luottamuksellisuutta vaarantamatta.

”Tavoitteemme on toimia läpinäkyvästi kumppanuuksien luottamuksellisuutta vaarantamatta.”


Kehittyvä ja hyvinvoiva Leijona

Me leijonalaiset luomme eväitä hyvään elämään. Työtä on mukava tehdä, kun työpaikkaan voi luottaa kuin muuriin. Meille merkittävä sosiaalisen vastuun osa-alue on työntekijöidemme hyvinvointi.

Leijona haluaa aidosti olla esimerkillisen hyvä ravintola-alan työnantaja ja olemme asettaneet strategiseksi tavoitteeksemme olla alan vetovoimaisin työpaikka. Leijonan työntekijöistä 71 % kertoo Leijonan olevan kokonaisuudessaan todella hyvä työpaikka. Tyypillisessä suomalaisessa yrityksessä vastaava luku on 38 %.

Panostimme hyvinvointiin


Tuemme työntekijöiden hyvinvointia monin keinoin. Johtamisen periaatteet on määritelty Leijonan tavaksi johtaa ja esihenkilöitä on valmennettu sen mukaiseen toimintaan. Leijona panostaa henkilöstön työkykyyn tarjoamalla laaja-alaisen työterveyshuollon, liikuntaan, kulttuuriin tai hyvinvointiin käytettävän Epassirahan sekä hyvinvointia tukevan OmaLeijona -ohjelman. Lahjoitimme kymmenvuotisjuhlavuoden kunniaksi henkilöstölle laadukkaat kotimaista designia olevat ulkoiluasut. Henkilöstöllä oli mahdollisuus juhlistaa Leijonan 10-vuotissynttäreitä toimipaikoissa ja yhtiötasolla kautta Suomen. Työnantajavelvoitteet hoidamme vastuullisesti. Yli 90 % työsuhteista on kokoaikaisia ja toistaiseksi voimassa olevia.


Työnantajakuva kirkastui


Kehitämme jatkuvasti työntekijäkokemusta, työnhakijakokemusta sekä työnantajakuvaa. Parhaiden mahdollisten osaajien löytämiseksi Leijonassa on tehty useita kehitystoimenpiteitä.

Lanseerasimme TraineeLeijonan, Leijonan oman oppisopimuskoulutusohjelman, vuoden vaihteessa 2021–2022 mahdollistaen muun muassa nuorten ja alan vaihtajien kouluttautumisen ja työllistymisen ravintola-alalle matalalla kynnyksellä. Myös Leijonan työntekijät ovat voineet hyödyntää ohjelmaa omalla uralla etenemisessä. Tänä vuonna trainee-ohjelman onkin aloittanut jo 10 henkilöä.

Olemme tarjonneet kesätyötä opiskelijoille ja monen ikäisille KesäLeijonille. Leijonassa olemme voineet muokata työtä myös erilaisiin elämäntilanteisiin mukautuen.

Vuoden 2021 syksyllä käyttöönotetun rekrytointijärjestelmän täysi hyödyntäminen on parantanut hakijakokemusta aktiivisemmalla hakijaviestinnällä sekä uudella ”Helppo haku”-lomakkeella, jonka ansiosta hakija voi lähettää hakemuksen älypuhelimella vaikkapa kotisohvaltaan. Lisäksi uudistimme hakuilmoituksiamme informatiivisemmiksi.

Leijona on tutkitusti hyvä työpaikka


Meille on myönnetty lokakuusta 2022 alkaen Great Place to Work – sertifikaatti. Jo neljäntenä vuonna peräkkäin olemme tutkitusti hyvä työpaikka. Leijonalaisten vastausten mukaan tärkeimmiksi koetaan tasa-arvoisuus, oman työn arvo ja se, että työpaikalla voi olla oma itsensä.


Edellisen vuoden tuloksiin verrattuna tasapuolisuus oli kehittynyt eniten. Entistä useampi leijonalainen kokee, että johto välttää yksittäisten työntekijöiden suosimista ja ihmiset välttävät oman edun tavoittelua toimintatavoissaan. Entisellä tasolla ovat pysyneet yhdenvertaisuus ja välittäminen. Millään osa-alueella ei ollut negatiivista kehitystä, mutta samoina ovat pysyneet yhdenvertaisuus ja välittäminen.

Yritysvastuuosaamisella hyviin asiakaskohtaamisiin

Ympäristövastuun ja muun yritysvastuun teemat näkyvät yhä useampien leijonalaistenkin työssä. Myös kohtaamisissa asiakkaiden kanssa perusosaaminen yritysvastuusta voi tulla tarpeeseen, jotta kysymyksiin osataan vastata. Tätä tarvetta täyttämään lanseerasimme vuoden aikana kaksiosaisen yritysvastuun verkkokoulutuksen. Ensimmäisessä osassa tarjosimme tiiviin paketin Leijonan yhteiskunnalliseen rooliin ja vastuulliseen työnantajuuteen liittyvää tietoa.


Loppuvuodesta julkaistu toinen osa keskittyy ruuan alkutuotannon ilmasto- ja ympäristökysymyksiin. Tavoitteenamme on, että kaikki työntekijät suorittavat molemmat koulutukset joko verkkoavusteisesti itseopiskeluna tai päällikön vetämänä tiimikoulutuksena.

Työntekijän polku:

keittiömestarista tuotekehittäjäksi

Kalle Kosela, Tuotekehittäjä

Aloitin Leijonalla tammikuussa 2018 opiskelijaravintola Miekkaleijonassa keittiömestarina. Työnkuvaani kuului ruuan valmistus, keittiön esihenkilönä toimiminen, ruokalistakehitys ja raaka-aineiden tilaaminen. Miekkaleijona on ainoa opiskelijaravintola Leijonassa, joten siellä käytetään omia korkeakouluopiskelijoiden ruokailusuositukset täyttäviä ruokalistoja, jotka suunnittelin pääsääntöisesti yhdessä ravintolan henkilökunnan kanssa.Keittiömestarin työ Miekkaleijonassa oli mielestäni todella monipuolista ja sain siitä hyvän pohjan nykyiseen tehtävään tuotekehittäjänä. Tuotekehittäjäksi siirtymistä tuki myös työkierto korona-aikana Parolaan. Parolasta sain kullanarvoista kokemusta varuskuntaravintolan arjesta. Tuotekehittäjän tehtävään minut inspiroi halu kehittää Leijonan ruokatuotetta ja mahdollisuus vaikuttaa entistä laajemmin Leijonan
arkeen.


Leijona on tarjonnut minulle mahdollisuuden kehittää osaamistani ja kasvaa esihenkilönä. Koen, että Leijonassa kuunnellaan ideoitani ja ollaan valmiita muutokseen. Leijonassa on ollut helppo viihtyä mahtavien työkavereiden ja sen tiedon myötä, että työpaikka on muuttuvassa maailmassa varma.

Työntekijän polku:
ravitsemistyönjohtajasta taloushallintoon

Johanna Lius, taloushallinnon assistentti

Tulin Puolustusvoimiin Hämeen rykmentin muonituskeskukseen vuonna 2000.

Aloitin ravitsemistyönjohtajana
vastuualueena päivittäisen työnjohdon ohella laatu ja omavalvonta. Lisäksi olen
toiminut varastonhoitajana ja hankkijana. Ravintolapäällikkönä olen toiminut vuodesta 2008 alkaen. Myös huoltopalvelualiupseereiden kenttäkeitinkoulutus kuului työnkuvaani.

Lahden varuskunta lakkautettiin 2014 lopussa ja siirryin suoraan avaamaan henkilöstöravintola Helmeä Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle (THL). Toimintaympäristöni muuttui henkilöstöravintolaksi, jossa on paljon tilauspalvelua. Koin sen valtavan mielenkiintoisena ja palkitsevana. Helmestä siirryin avaamaan henkilöstöravintola Paviljonkia Pääesikuntaan vuonna 2021.

Ravintolan avaaminen tapahtui pahimpaan korona-aikaan mikä toi toiminnallemme omat haasteensa. Henkilöstöravintola Paviljongista siirryin vauhdin kiihtyessä ihan uudenlaiseen maailmaan Leijonan taloushallintoon.

Vaikka olen ollut pitkään samalla työnantajalla, tehtävät ovat olleet vaihtelevia ja monipuolisia. Leijona työnantajana on erittäin luotettava ja se on tarjonnut monipuolisen ja mielenkiintoisen työuran mahtavien työkavereiden kanssa. Olen viihtynyt loistavasti ja arvostan suuresti, että olen saanut erilaisia mahdollisuuksia elämän edetessä.

Eväitä hyvään elämään: terveellinen ja turvallinen ruoka

Terveellisen syömisen tukeminen on Leijonan yhteiskuntavastuun ytimessä. Olemme noususuuntaisista
asiakastyytyväisyystuloksista iloisia ja ylpeitä, sillä asiakkaidemme hyvinvointi ja tyytyväisyys on meille
kunnia-asia. Poimimme saamistamme palautteista myös kehittämiskohteita, kuten varusmiesten iltapalan. Aiommekin tulevana vuonna kehittää iltapalasta aiempaa runsaamman ja herkullisemman.

Everstiluutnantti, Pasi Hurskainen:


Toimiessani aiemmin huoltopäällikkönä kahdessa eri joukko-osastossa ja nykyisessä tehtävässäni Pääesikunnan logistiikkaosastolla huoltopalvelujen toimialapäällikkönä, olen ollut näköalapaikalla sekä seuraamassa, että kehittämässä Puolustusvoimien ruokahuoltoa tiiviissä yhteistoiminnassa Leijona Cateringin kanssa.

Puolustusvoimille Leijona on strategisena kumppanina avainasemassa tukemassa niin asevelvollisten, henkilökunnan kuin vierailevien joukkojen motivaation ylläpitoa, jaksamista ja tehtävissä onnistumista. 10-vuotisen historiansa aikana Leijonan rooli vastuullisena yhteiskunnallisena toimijana on kirkastunut ja kehittyy edelleen.

Alokkaille ja varusmiesjohtajille Leijona opastaa terveellisen ja monipuolisen ruokailun vaikutuksen toimintakyvyn ylläpitämisessä, varusmiespalveluksen laadukkaassa suorittamisessa sekä terveellisessä elämässä palveluksen jälkeen.

Ruokahävikin haasteisiin, erityisesti korona-ajan kokemusten jälkeen, Leijona on tarttunut niin valistuksen kuin konkreettisten toimenpiteiden kautta. Hävikin pienentämisessä meillä on vielä yhteistä työtä kaikilla tasoilla.

Vallitsevien maailmanlaajuisten toimitushaasteiden keskellä Leijona on hoitanut erinomaisesti tehtävänsä ruokapalvelun toteuttajana. Ukrainan tilanteen ja koronapandemian myötä on testattu toimitusvarmuutta ja -kykyä myös poikkeusoloja varten. Kumppanuudessa vakioituneet toimintatavat ja niiden mittaaminen ovat korkeatasoisia. Leijonan kyky toiminnan tehostamiseen näkyy asiakkaille muun muassa kilpailukykyisinä hintoina. Lisääntyvät kansainväliset harjoitukset tarjoavat Leijonalle mahdollisuuden esitellä osaamistaan ja viedä suomalaista ruokakulttuuria maailmalle.

Turvallisuusalan toimija tarvitsee turvallista ruokapalvelua

Leijonan vastuullisen ruokapalvelun toimintatapa soveltuu myös monipuolisien poliisitehtävien tukemiseen, kaikissa turvallisuustilanteissa.

Leijonan ravintolatoiminnan käynnistyessä Helsingin poliisilaitoksella koronapandemian tartuntaluvut olivat korkeita.

Yhteistyömme oli vasta alussa, kun koko ravintolan henkilöstö joutui tahoillaan koronakaranteeniin. Leijona osoitti tuolloin toimintakykynsä yllättävässä tilanteessa järjestämällä ravintolamme aukiolon suunnitelmien mukaisesti. Tilanne ei vaikuttanut palvelun ja ruuan tasoon, mikä teki meihin suuren vaikutuksen, kertoo poliisilaitoksen materiaalihallinnosta vastaava asiantuntija Leena Saastamoinen.

Leijona on alansa ainoita, jolla on valmiudet toimia vaaditulla tavalla kaikissa turvallisuustilanteissa. Ensimmäisen vuoden yhteistyö Helsingin poliisilaitoksella on osoittanut, että Leijonalla on kykyä ja osaamista poliisin tehtävien tukemiseen henkilöstöruokailun, kokouspalvelun, ympärivuorokautisen kahvilapalvelun ja maastoruokailun myötä. Leijona järjestää myös poliisivankilan ruokapalvelun.

Poliisin toimintaan kuuluu nopea reagointi, joka asettaa vaatimuksia ruokapalvelulle. Leijona on ketterä toimija, joka pystyy mukautumaan, kertoo Saastamoinen. Hyvä ateria koetaan myös tärkeänä osana työhyvinvointia. Ruokailevan asiakkaan kokemus muodostuu herkullisen ruuan lisäksi henkilöstöravintolan ilmapiiristä.

On hauskaa, että Leijona huomioi ravintolatoiminnassaan vuodenajan vaihtelut juhla-aikoineen. Teemat ja koristelut yllättävät ja herättävät iloista puheensorinaa ravintolassa luoden mukavan hengähdystauon töiden keskelle. Leijonan vastuullinen tapa toimia, raaka-aineiden alkuperä ja ilmastotyö koetaan kiinnostavana myös poliisin henkilöstön keskuudessa. Vallitseva turvallisuustilanne muuttuu jatkuvasti. Poliisilaitoksella koetaan tärkeänä, että mukautuvan ruokapalvelukumppanin toimintaan ja kehitykseen voidaan luottaa myös valmiuden ja varautumisen osalta.

Yhteistyömme on ollut sujuvaa ja on hienoa, kun pystymme tukemaan Helsingin poliisilaitosta kaikissa turvallisuustilanteissa, tiivistää Leijonan asiakkuuspäällikkö Auli Rosti.

Yhteiskuntavastuulliset ja eettiset hankinnat

Hyvinvoiva suomalainen ruokatuotanto on Leijonalle merkittävä yhteiskuntavastuun kysymys ja ruuan kotimaisuus on niin meille kuin asiakkaillemme myös itseisarvo. Ruuan korkea kotimaisuusaste on merkittävä osatekijä Leijonan huolto- ja toimitusvarmuuslupauksessa.

Vuonna 2022 tarjoamamme ruuan kotimaisuusaste pysyi ennallaan. Kotimaisten elintarvikkeiden osuus
kaikkiaan ostovolyymien perusteella laskettuna oli 77 %. Käyttämämme maito ja hapanmaitotuotteet,
kananmunat ja tuore liha (broileri, sianliha, naudanliha) olivat sataprosenttisesti kotimaisia. Tuoreen leivän kotimaisuusaste laski kotimaisten toimittajien toimitushaasteiden sekä muutamien pitkän säilyvyysajan erityistuotteiden takia, joita ei Suomessa tuoteta lainkaan.


Leijonan käyttämien raaka-aineiden alkuperämaat 2022

Venäjän Ukrainassa aloittaman sodan takia monien elintarvikkeiden globaalit hankintaketjut katkesivat ja tästä on heijastunut myös Leijonan hankinnoille sekä saatavuus- että kustannushaasteita. Tämänkaltaiset tai muutkaan eri raaka-aineiden saatavuuden häiriöt eivät kuitenkaan saa vaikuttaa asiakkaidemme huoltovarmuuteen. Sotatila Ukrainassa ja sen vaikutukset Eurooppaan ovat korostaneet kotimaisen ruokaketjun merkittävyyttä.

Käytämme Leijonassa myös monia erilaisia hedelmiä ja mausteita, joita ei ole mahdollista tuottaa Suomessa. Vuonna 2022 käytimme ruokatuotteita noin 70 eri alkuperämaasta. Suomen lisäksi osuudeltaan suurimpia alkuperämaita olivat Ruotsi, Espanja ja Saksa. Raportoitu alkuperämaa on tukkutoimittajan ilmoittama alkuperä- tai valmistusmaa.

Leijona ostaa ruuan raaka-aineet elintarviketukusta. Niin kutsutuista riskimaista peräisin olevista elintarviketuotteista 29 %:lla oli vuonna 2022 jokin vastuullisuuteen liittyvä alkuperäsertifiointi (kuten Reilu Kauppa) tai voimassa oleva eettisen standardin (Amfori A/B/C -taso, SA8000 tai SMETA) läpäisty tuottaja-auditointi. Ostojemme joukossa oli myös pieni määrä tuotteita, joiden alkuperämaatieto puuttui tuotetiedoista kokonaan.

Luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä tukevien alkuperäsertifiointien osuus koko raaka-ainevalikoimassamme oli vuonna 2022 1,3% sisältäen luomu-, MSC-, ASC- sekä UTZ- tai Rainforest Alliance-sertifioituja tuotteita. Ruuan alkuperän ja vastuullisuuden varmentamisen alkuperämaihin perustuvan riskiarviointimenetelmän käyttöönotto viivästyi siirtyen vuodelle 2023. Kyseessä on oleellinen Leijonalle uusi prosessi, jota edellytetään myös osana huolellisuusvelvoitetta tulevaisuuden yritysvastuulainsäädännössä.

Suunnitelmallisen ilmasto- ja ympäristötyön vuosi

Ilmastopäästöjen vähentäminen ja keinot luonnon monimuotoisuuden huomiointiin hankinnoissa olivat vuoden 2022 strategiset projektimme. Molemmat aiheet ovat olleet vahvasti esillä myös niin kotimaisessa kuin kansainvälisessäkin kestävän kehityksen tutkimus- ja kehitystyössä, jota pystymme Leijonassa eri kumppanuuksiemme välityksellä hyödyntämään.

Ateriakohtaiset ilmastopäästöt pienenivät


Ilmastoystävällinen ruoka on yksi Leijonan avaintavoitteista, jota seuraamme keskimääräisen
ateriakohtaisen hiilijalanjäljen avulla. Elintarvikehankintojen päästöt olivat vuonna 2022 96 % lasketusta ilmastokuormituksestamme. Jatkoimme vuoden aikana raaka-ainevaihdoksia reseptiikassamme ruuan päästökuormituksen pienentämiseksi, ja muun muassa naudanlihan korvaaminen monessa reseptissä kokonaan tai osittain broilerilla tuotti merkittäviä päästösäästöjä.

Haluamme Leijonassa toteuttaa muutokset siten, että tarjoamamme ruoka on jatkossakin maistuvaa,
monipuolista ja täyttää asiakkaidemme odotukset. Tarjosimme syksyllä 2022 yhteistyössä Puolustusvoimien kanssa Leg4Life -palkokasvitutkimukselle tutkimuskentäksi kahden varuskunnan lounasateriat. Testasimme resepteillä erilaisia kasvisproteiinivaihtoehtoja ja pyysimme niistä ruokailijoilta palautetta. Odotuksemme on, että tulosten perusteella voimme tarkentaa reseptikehityksemme tulevaisuuden suuntaa ja varmistaa, että ruoka säilyy maistuvana. Kohtuullistamalla lihankulutusta ja laajentamalla kasvisten ja kasvisproteiinin käyttöä voidaan vaikuttaa merkittävästi ilmastopäästöihin.

Tarkistimme päästövähennystavoitteemme Science Based Targets -metodilla loppuvuodesta, ja tuloksena on että vuonna 2019 asetettu tavoitteemme 25 prosentin vähennyksestä vuoteen 2025 mennessä on ollut vastaavalla, korkeintaan 1,5 asteen ilmaston lämpenemiseen johtavalla tasolla.

Vuoden 2022 osalta tavoite oli 4 prosentin vähennys tasoon 1,45 kg CO2e/ateria. Toteutuneet päästöt olivat 1,31 kg CO2e/ateria. Pelkkien elintarvikkeiden osalta keskimääräinen hiilijalanjälkemme oli 1,26 kg CO2e/ateria. Erityisseurannassa olevat naudanlihan päästöt olivat vuonna 2022 kaikkiaan 1281 t CO2e, mikä vastaa yli 50 % vähennystä edellisvuoteen verrattuna. Leijonan tarjoamiin aterioihin sisältymättömien kanttiinituotteiden rajaaminen ulos aterian hiilijalanjäljen laskennasta vaikutti kokonaistulokseen.

Oman toimintamme energiatehokkuustoimena kertasimme yhteisesti energian säästön keinoja ja keittiölaitteiden oikeaa energiatehokasta käyttöä vuoropäällikköpäivillä marraskuussa. Sen jälkeen myös julkaisimme tiivistetyn vinkkipaketin keittiötilojen infonäytöille. Energiankäytön haasteiden ja energiatehokkuuden yhteisprojekti Puolustuskiinteistöjen ja käyttämämme energiakonsultin kanssa käynnistyi keväällä. Se etenee vuoden 2023 aikana kulutusten alamittausten pilotteihin, joilla pyritään ymmärtämään erikokoisten toimipisteidemme kulutusprofiileja ja sitä kautta tukemaan tulevien remonttihankkeiden energiasuunnittelua.


Pääruokien ilmastomerkintöjen kokeilu

Ruuan ilmastovaikutukset ovat yksi Leijonan viestinnän pääteemoja. Teimme keväällä Maanpuolustuskorkeakoulun ravintolassa pienen kokeilun liittää ruokalistaan eri pääruokien ilmastokuormituksen kokoluokan liikennevalomaisin symbolein. Tämä tapa kertoa ilmastovaikutuksista on herättänyt kiinnostusta muutamissa henkilöstöravintoloissamme ja merkinnät on tarkoitus saada laajempaan käyttöön vuoden 2023 aikana.

Ruuan tuotantohävikki pieneni edellisvuodesta

Tavoitteenamme on vähentää Leijonassa syntyvän ruokahävikin määrää mahdollisimman tarkkojen raaka-ainehankintojen sekä tietoon perustuvan ruokalistasuunnittelun kautta. Keskimääräinen ruokahävikki oli saliruokailijaa kohden laskettuna 33 grammaa vuonna 2022, pienentyen noin 18 % :lla edellisvuodesta.

Maastoruokailun haasteet hävikin vähentämisessä painottuvat tarjolla olevien ruokatuotteiden optimointiin sekä toisaalta käyttämättä jääneiden kylmäketjuvapaiden tuotteiden oikeaan palauttamiseen.

Hävikinseurannan rinnalle otimme vuoden 2022 alussa ateriakohtaisen keskimääräisen kokonaisjätemäärän, jota seuraamme varuskuntatoimipaikoissamme. Taustalla vaikutti havainto, että koska kaikki biojäte ei tule lajitelluksi oikein vaan päätyy sekajätteeseen, on syytä seurata tätä kautta myös kokonaisuutta. Toimintaa päästään tältä osin yhteiskehittämään myös Senaattikiinteistöjen Kiihdyttämö-hankkeessa alkuvuonna 2023.

Leijonan Itämerisitoumuksen ensiaskeleet ja luonnon monimuotoisuus

Annoimme alkuvuodesta Baltic Sea Action Groupille (BSAG) Itämeri- sitoumuksen. Sitoudumme Carbon Action -alustan jäsenenä hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen ja luonnon monimuotoisuuden parantamiseen tavarantoimittajayhteistyön keinoin. Vuoden 2022 aikana osallistuimme aktiivisesti Carbon Action -toimintaan, muun muassa uudistavan viljelyn määritelmän kehittämisen työpajaan. Sitoumuksemme mukaisesti kerroimme uudistavan ja hiiltä maaperään sitovan viljelyn tavoitteista useassa yhteydessä tehden teemaa tutuiksi sekä sisäisessä että ulkoisessa viestinnässämme.

Luomutuotteiden käyttö on yksi keino tukea luonnon monimuotoisuutta ja tätä suunniteltiin osana Luomutetaan Ruokapalvelut -hanketta. Kartoitimme myös muita samaa tavoitetta palvelevia ruuan ympäristövastuun sertifiointeja ja tulevaisuudessa haluamme kasvattaa sertifioitujen tuotteiden osuutta hankinnoista. Suomen valtion luomuruokaohjelman tavoite julkisille ammattikeittiöille on 25 % luomua vuoteen 2030 mennessä.


Muovituotteet


EU:n muovidirektiivi edellyttää tiettyjen tuoteryhmien poistamista käytöstä. Muoviaterimet onkin poistettu Leijonan toiminnassa mm. maastoruokailusta jo vuonna 2021. Elintarvikehygieniavaatimusten ja myös helppokäyttöisyytensä takia muovi on ruuan valmistuksessa, säilytyksessä ja tarjoilussa kuitenkin vakiintunut tärkeä materiaali. Leijonan toiminnassa on lisäksi olosuhteita, joissa kertakäyttöisille muovituotteille on vaikeaa löytää nimenomaan puhtausvaatimukset täyttäviä korvaajia.

Nämä haasteet tiedostaen selvitimme vuoden aikana erilaisten muovituotteiden käytön kokoluokkaa ja muutamille vaihtoehtoja. Henkilöstöravintoloissa on sopivasti tuettuna ja viestittynä mahdollista luopua mukaan otettavista muovikannellisista kahvimukeista, ja tämä jo toteutettiinkin yhdessä toimipaikassamme. Lisäksi myymme ylijäämäruokaa asiakkaiden omiin rasioihin ja suunnittelemme jälkiruokien tarjoiluun muoviset kertakäyttöpikarit korvaavaa ratkaisua.

Toimipaikkojen tehtävänä on vuoden 2023 aikana kartoittaa mitä kertakäyttömuovituotteita voisimme seuraavaksi jättää pois käytöstä ja millä keinoilla.

Palaute ja vastuullisuuden kehittäminen

Keräämme palautetta vastuullisuudestamme asiakkailta ja ulkoisten ympäristöauditointien
sekä Eettisen kanavamme kautta.

Vuonna 2015 käyttöönotetun Eettisen kanavan avulla kuka tahansa voi ilmoittaa epäilemistään
väärinkäytöksistä ja muista mahdollisista tapauksista, joissa on toimittu eettisiä ohjeitamme tai
arvojamme vastaan. Vuoden 2022 osalta Eettinen kanava -ilmoituspalvelussa käsiteltiin 4 ilmoitusta.


Tapausten lukumäärä – 4
Toimenpiteitä suoritettu – 4
Toteutetut korjaussuunnitelmat, joiden tulokset on katselmoitu sisäisten johtamisprosessien mukaisesti – 4
Tapaukset jotka eivät enää vaadi toimenpiteitä – 4


Ulkoisissa ISO14001 -ympäristöauditoinneissa löytyi vuonna 2022 5 lievää poikkeamaa ja 0 vakavaa poikkeamaa. Lievät poikkeamat liittyivät henkilöstön koulutusvaatimusten täyttymiseen ja merkittävien ympäristönäkökohtien päivittämiseen.

Keräämme asiakaspalautetta suoraan ravintoloissamme sekä vuosittaisten kattavien asiakastyytyväisyyskyselyiden kautta.

Ilmastotunnuslukujen laskennan taustatietoja

Päästölaskenta kattaa GHG-protokollan mukaisia eri päästökategorioita seuraavasti:

GHG-protokollan Scope 1: kattaa Puolustuskiinteistöjen Leijona Cateringille raportoiman suoran energiankulutuksen.

GHG-protokollan Scope 2: kattaa Puolustuskiinteistöjen Leijona Cateringille raportoiman ostetun lämpö- ja sähköenergian, sekä muiden vuokranantajien raportoiman mitatun tai jyvitetyn sähköenergian. Puuttuvien tietojen osalta käytetty sähkökulutus on laskennallinen.

GHG-protokollan Scope 3: kattaa Leijona Cateringin aterioiden osina tarjotut elintarvikkeet ja raaka-aineet. Rikosseuraamuslaitoksen kanttiiniliiketoiminta eli kappaletavaramyynti, joka sisältää myös vähittäismyyntipakattuja elintarvikkeita kuten jauhelihaa ja rahkaa, ei sisälly päästölaskentaan.

Laskennalliset päästöt muille kuin Puolustusvoimien toimipaikoille: Puolustuskiinteistöjen raportoiman mitatun sähköenergian (kiinteistö- ja prosessisähkö) kulutuksen ja ateriamyyntimäärien perusteella on laskettu sähkönkulutus/ateria. Puolustuskiinteistöt käyttää päästötöntä sähköenergiaa, mutta muiden toimipaikkojen osalta oletuksena on ei-vihreän sähköenergian käyttö. Sen päästökertoimena laskennassa on viimeisin Motivan julkaisema Suomen sähköntuotannon keskimääräinen päästökerroin 89 kg CO2/MWh.

Näiden lähtötietojen avulla on laskettu muille toimipaikoille laskennallinen kokonaissähkönkulutus
ja -päästöt ateriamyyntien suhteessa.


Ilmastolukujen vertailtavuudesta

Vuotuiset ilmastopäästöluvut ja ateriakohtainen hiilijalanjälki eivät ole täysin vertailtavissa johtuen käytettyjen lähtötietojen tarkennuksista. Tulevina vuosina tavoite on edelleen laajentaa ja vakauttaa päästötietojen keräämistä.

Huomioitavaa:
v. 2019: LUKEn toteuttama lähtötilalaskenta. Datakeruu kattoi myös kylmäainepäästöjä, joista ei ole sen jälkeen kerätty dataa.
v. 2020: vuoden 2021 raportoinnin yhteydessä takautuvasti poistettu muut kuin elintarvikeostot päästölaskennasta sekä täydennetty puuttuneita energiankulutuksia laskennallisilla arvoilla.
v. 2021: kokonaisenergiankulutus sisältää mittaroidut ja/tai jyvitetyt (Puolustusvoimien toimipaikat) sekä laskennalliset (muut toimipaikat) kulutustiedot.
v. 2022: elintarvikkeet ja raaka-aineet sisältävät hankinnat Leijona Cateringin tarjoamien aterioiden tuottamiseen. Kanttiinimyyntiin hankitut tuotteet (esim. makeiset) on rajattu laskennan ulkopuolelle.

*Kaikki Leijona Catering Oy:n liiketoiminta sijoittuu Suomeen.

Leijonan vuosikertomus 2022