Leijonan vuosi 2021 - Leijona Catering Siirry sisältöön

Luomme eväitä hyvään elämään 

Yli 500 RUOKA-ALAN AMMATTILAISTA 

60 RAVINTOLAA
KESKIMÄÄRIN 70 000 ATERIAA VUOROKAUDESSA 

100 % VALTION OMISTAMA YHTIÖLeijona lyhyesti 

Leijona Catering on suomalainen ruoka- ja ravintolapalveluja tarjoava yritys. Toimintaamme ohjaavat arvot ovat asiakasläheisyys, vastuullisuus ja uudistuminen. Palveluksessamme on yli 500 ruoka-alan ammattilaista eri puolilla Suomea. Keittiöissämme yhdistyvät rautainen kokemus ja jatkuva uuden oppiminen.

Toimintaympäristö 

Vuoden jokaisena päivänä Leijona Cateringin työntekijät valmistavat keskimäärin 70 000 ateriaa ympäri Suomea 60 ravintolassa. Ateriat koostuvat aamiaisista, lounaista, päivällisistä ja iltapaloista – ja niitä tarjoillaan niin ravintoloissa, maastossa kuin yksityistilaisuuksissa.

Vuonna 2021 kumppanimme jatkoivat toimintojensa sopeuttamista koronavirustilanteeseen. Tämän vuoksi mm. varusmiesten maastoruokailun määrä pysyi poikkeuksellisen korkeana.
Henkilöstö- ja opiskelijaruokailun sekä tilauspalveluiden määrät putosivat merkittävästi koronapandemian alettua, mutta pudotus tasaantui vuonna 2021.

Leijonan aterioita nauttivat pääasiallisesti Puolustusvoimien varusmiehet ja henkilöstö sekä Rikosseuraamuslaitoksen asiakkaat, ja ne valmistetaan palvelemaan hyvin erilaisia ruokavalioita. Lisäksi Leijona palvelee muita valtionhallinnon asiakkaita.

Leijonan keittiöissä käytetyt raaka-aineet tulevat pääosin Suomesta. Kuitenkin muun muassa monet hedelmät, kahvi ja suurin osa mausteista ovat väistämättä tuontituotteita, koska niitä ei tuoteta Suomessa.
Vaikka koronapandemia on kuluneiden kahden vuoden aikana kurittanut Leijonaa maltillisesti ja yhtiön toiminta on vakaalla pohjalla, on ammattitaitoisten työntekijöiden rekrytointi vaikeutunut entisestään. Koronapandemian aiheuttaman koko toimialaa leimaavan epävarmuuden takia paljon ammattilaisia on vaihtanut toimialaa. Työnantajakuvan kohottaminen ja koko alan vetovoiman lisääminen nähdään Leijonassakin tärkeänä tulevaisuuden työvoiman turvaamiseksi.1 oma pääoma x 100/(taseen loppusumma – saadut ennakot). 2 Verot koostuvat pääasiassa tuloverosta, työnantajamaksuista, kiinteistöverosta, valmisteveroista sekä arvonlisäverosta.Leijonan arvot 


VASTUULLISUUS 

 • Pidämme minkä lupaamme; toimintamme laatuun ja kustannustehokkuuteen voi aina luottaa. 
 • Toimimme vastuullisen toiminnan esimerkkinä. 
 • Kannamme vastuun omasta työstämme, ympäristöstämme ja hyvinvoinnistamme. 


UUDISTUMINEN 

 • Opimme uutta ja kehitämme osaamistamme. 
 • Hyödynnämme rohkeasti oppimaamme Leijonan toiminnassa. 
 • Uudistamme toimintaamme jatkuvasti ennakkoluulottomasti tulevaisuuden tarpeita ennakoiden. 


ASIAKASLÄHEISYYS 

 • Kuuntelemme asiakkaidemme odotuksia ja tarjoamme ratkaisuja. 
 • Ymmärrämme asiakkaiden toiminnan erityispiirteet. 
 • Ennakoimme asiakkaidemme tarpeet ja palvelemme joustavasti kaikissa tilanteissa Tehtävämme 

Leijona on maanpuolustuksen ja turvallisuuden vastuullinen sekä elintärkeä kumppani. Tehtävänämme
on kumppaniemme toiminnan jatkuvuuden turvaaminen kaikissa oloissa. Haluamme olla luotettavin ja halutuin yhteistyökumppani sekä vetovoimaisin työpaikka cateringalalla.

Meille on tärkeää olla vastuullisen liiketoiminnan kehityksen kärjessä sekä samalla asiakkaillemme ja omistajillemme hintakilpailukykyinen ja kustannustehokas yritys. Kuuntelemme tarkkaan asiakkaidemme tarpeita ja keskitymme asiakaskokemuksen parantamiseen uusia toimintatapoja kehitettäessä.Toimitusjohtajan katsaus, Ritva Paavonsalo


10-vuotias Leijona on toimintavarma ja turvallinen

Vuonna 2021 jatkoimme Leijonassa jo edellisvuonna tutuksi käyneillä koronatilanteen määrittelemillä
linjoilla. Pitkittyneessä koronatilanteessa Leijonan häiriötilanteiden sietokyky on jatkunut erinomaisena
turvaten yhtiön kannattavuuden, vakavaraisuuden ja kasvun.

Leijona Cateringin juuret ulottuvat vuoteen 1918, jolloin itsenäistyneen Suomen armeijan ruokahuolto käynnistettiin. Leijonaa edeltäneiden vuosikymmenien aikana testattu toimitusvarmuus ja osaaminen ovat
vahvistuneet yhtiön toiminnassa jo kymmenen vuoden ajan. Voimme olla Leijonassa ylpeitä, että haasteista huolimatta yhtiön liiketoiminta on laajentunut sen kymmenentenä toimintavuonna uusien toimipaikkojen ja Rikosseuraamuslaitoksen kanttiiniliiketoiminnan myötä. Pitkittyneessä häiriötilanteessa Leijonan upea henkilöstö on huolehtinut asiakkaidemme hyvinvoinnista ja valmistanut herkullisen ja terveellisen ruuan kaikissa olosuhteissa, vankalla ammattitaidolla. Asiakastyytyväisyys pysyi erinomaisella
tasolla ja nousi, mikä on loistava saavutus meiltä kaikilta.


Ilmastotyömme jatkuu

Vastuullisuus on ollut yksi Leijona Cateringin arvoista heti yhtiön perustamisesta lähtien. Yhtiön kymmenentenä toimintavuonna otimme aimo askelia vastuullisuustyössämme ilmastoystävällisen ruuan ja biojätteen jatkojalostuksen saralla. Vuoden 2021 alusta lukien Leijona liittyi osaksi YK:n Global Compact -yritysvastuuverkostoa koska haluamme kantaa oman vastuumme kestävästä kehityksestä ja tulevaisuudesta, sekä ilmastonmuutoksen hillitsemisestä.
Jatkamme hiilijalanjälkemme pienentämistä raaka-ainevalintojen kautta ja kehittämällä ilmastoystävällisiä ruokareseptejä aterioiden herkullisuudesta tinkimättä. Haluamme näin olla esimerkkinä kanssatoimijoille ja koko yhteiskunnalle, miltä tulevaisuuden vastuullinen liiketoiminta näyttää.

Yksi Suomen parhaista työpaikoista

Korona-aika on kurittanut voimakkaasti ravintola-alaa ja monin paikoin työvoima on siirtynyt pakon edessä muille aloille. Leijonassa on ravintola-alan haasteista huolimatta ollut jatkuva tarve osaajille ja uusien leijonalaisten rekrytointi on jatkunut samalla kun kilpailu alan työntekijöistä on vain kiihtynyt.
Leijona Cateringin tavoitteena on olla toimialansa luotettavin ja vetovoimaisin työpaikka. Miellämme osaavan ja hyvinvoivan henkilöstön menestyksemme ehdottomaksi edellytykseksi. Siksi halusimme vuonna 2021 erityisesti panostaa henkilöstön hyvinvointiohjelmaan ja työsuojelun kehittämiseen. Meidän kaikkien leijonalaisten työ on tuottanut tulosta, sillä Leijonalle myönnettiin marraskuussa Suomen Parhaat Työpaikat, Great Place to Work, -sertifikaatti jo kolmantena vuotena peräkkäin.


Viestinnän varmistamiseksi olemme ottaneet käyttöön uusia digitaalisia työmenetelmiä. Sujuva tiedonkulku ja vuorovaikutteisuus vahvistavat meitä palvelemaan asiakkaitamme turvallisesti ja luotettavasti, rohkean Leijona –hengen mukaisesti.


Me leijonalaiset olemme yhdessä Suomen maanpuolustuksen ja turvallisuuden vastuullinen sekä elintärkeä kumppani.


Ritva Paavonsalo, toimitusjohtaja


Leijonan vuosi 2021 

Q1 

Tuimme henkilöstömme hyvinvointia korona-ajan keskellä hyödyntäen uusia ja entisiä työkyvyn ylläpitämisen tapoja. Työntekijöiden työkyky ja hyvinvointi on tärkeä osa menestymistämme, siksi painopisteemme on ennakoivassa toiminnassa. Vuoden 2021 aikana leijonalaiset saivat osallistua etäliikuntatuokioihin ja hyvinvointiwebinaareihin.Liityimme YK:n Global Compact yritysvastuuverkostoon, jonka tavoitteena on edistää vastuullista ja kestävää liiketoimintaa. Olemme tehneet lupauksen vastuullisuudesta työntekijöillemme, asiakkaillemme ja omistajallemme.


Q2

Vahvistimme kumppanuussopimustamme Rikosseuraamuslaitoksen kanssa, kun vankiloiden kanttiinipalvelut siirtyivät Leijonan hoidettaviksi. Tavoitteena oli kohdentaa resursseja ydintoimintoihin ja kehittää valtakunnallista kanttiinitoimintaa kustannustehokkaasti, sekä parantaa vankien yhdenvertaista kohtelua.


Uudistimme tietoliikenne-infraamme yhteistyössä kumppaneidemme kanssa. Uudistettu tietoliikenneratkaisu mahdollisti aiempaa tehokkaamman ja reaaliaikaisemman yhtiön sisäisen tiedonkulun. Muutos paransi toimintavarmuutta ja kyberturvallisuutta.Q3 

Käynnistimme ensimmäisen TraineeLeijona-ohjelman, jonka myötä kaikille ravintola-alasta kiinnostuneille tarjoutui mahdollisuus hakea oppisopimusopiskelijaksi Leijonaan. Opiskelijoille tarjotaan tutkinnon suorittamisen jälkeen vakituinen työpaikka Leijonan ravintoloissa.Leijonalle myönnettiin kansainvälinen Great Place to Work® -sertifikaatti jo kolmantena vuotena peräkkäin. Henkilöstömme vastausten mukaan tärkeimmiksi koettiin tasa-arvoisuus, mutkattomuus ja oman työn arvo. Myös yhteishenki ja välittäminen nousivat tärkeiksi tekijöiksi.Q4 


Annoimme Baltic Sea Action Groupille (BSAG) Itämeri- sitoumuksen. Sitoudumme hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen ja luonnon monimuotoisuuden parantamiseen tavarantoimittajayhteistyön keinoin. Jatkossa kasvatamme uudistavasti viljellyn ruuan osuutta ruokatarjonnassamme sitä mukaa, kun menetelmät kehittyvät läpi tuotantoketjun läpinäkyviksi.


Siirryimme kohti Leijonan 10-vuotisjuhlavuotta. Leijona Catering perustettiin alkuvuodesta 2012. Toimintamme aikana asiakkaiden ja henkilöstön tyytyväisyys on noussut huimasti samalla kun yhtiö on kehittänyt ilmastoystävällistä ruokapalvelua vastuullisuusohjelmansa mukaisesti. 

Leijonan kymmenes toimintavuosi

Tehtävämme turvallisuuskriittisenä toimijana ja yhteiskunnalle elintärkeiden toimintojen ylläpitäjänä niin normaalioloissa kuin pitkään jatkuvissa häiriötilanteissa on toteutunut hyvin Leijona Cateringin kymmenentenä toimintavuonna.


Leijona aloitti virallisesti toimintansa 1.1.2012 jolloin vastaperustettu yhtiö pääsi matkaan luotettavan, pitkäaikaisen kumppanin Puolustusvoimien kanssa. Yhteistyö julkisten toimijoiden kanssa on ollut sujuvaa perustamisvaiheesta lähtien ja Leijona on solminut uusia palvelusopimuksia myös kuluneina pandemiavuosina.

Jatkoimme sopeutumista korona-aikaan

Vuonna 2020 alkaneet koronaviruksen aiheuttamat normaalista poikkeavat järjestelyt asiakkuuksissamme jatkuivat vuonna 2021. Suurimmat haasteet kohdistuivat edelleen henkilöstö- ja opiskelijaravintoloihimme, joiden osalta jatkoimme toimintamme sopeuttamista vastaten vähentyneisiin asiakasmääriin. Toimimme vastuullisesti ja asiakasläheisesti jatkaen viranomaisten korona-ajalle antamien suositusten ja ohjeiden noudattamista henkilöstömme ja asiakkaidemme turvallisuuden takaamiseksi.

Toimintavarma Leijona


Kehitimme vuoden aikana vastuullisuusohjelmaamme ja sen myötä myös avaintunnuslukujamme. Seuraamme jatkossa rinnakkain aterian keskimääräistä kokonais- sekä pelkkien raaka-aineiden hiilijalanjälkeä. Vastuullista hankintaa tukemaan muodostimme riskimaanäkökulmaan perustuen uuden mittarin auditoitujen ja sertifioitujen tuotteiden osuudelle. Jatkossa seuraamme myös hankintojen ja luonnon monimuotoisuuden yhteyksiä alkuperäsertifioitujen tuotteiden kautta ja tähtäämme niiden osuuden kasvattamiseen.


Kokonaisturvallisuuden kehittäminen ja henkilöstön sitouttaminen arjen turvallisuustekoihin on ollut Leijonan keskeisimpiä tavoitteita vuonna 2021. Olemme tehneet aktiivisesti töitä työtapaturmien minimoimiseksi. 10-vuotias Leijona on toimintavarma ja turvallinen, ajan hermolla pysyvä ruokapalveluyhtiö ja luotettava työnantaja. Leijona on taloudellisesti kannattava ja luotettava kumppani asiakkailleen.

Leijonalaisia työssään vuonna 2012 ja kymmenen vuotta myöhemmin.


Monta näkökulmaa vastuullisuuteen 


Vuonna 2021 pienensimme sekä ruuan valmistushävikkiä että ateriakohtaista hiilijalanjälkeä. Käyttämistämme raaka-aineista 77 % oli kotimaisia. Tapaturmattoman työpaikan saavuttamiseen meidän on tulevina vuosina suunnattava kaikkien tiimien huomio.

Leijona mittaa myös mainettaan; vuonna 2021 vastuullisuusarvosana oli T-median mainetutkimuksen mukaan 3,47 (vuonna 2020 3,51).
1 tapaturmataajuus (Last Time Incident Frequency Rate).
2 hiilijalanjäljen laskeminen aloitettiin vuonna 2019.


Luotettavaa kumppanuutta ja kehitystä kaikissa oloissa


Koronaviruksen aiheuttamat järjestelyt haastoivat kehittämään ja syventämään strategista kumppanuutta.

Leijonan pitkäaikaisin kumppani Puolustusvoimat on sopeuttanut toimintaansa jo kaksi vuotta jatkuneisiin korona-ajan tilanteisiin.

– Pandemia on syventänyt kumppanuuttamme Leijonan kanssa. Pandemian vaikutuksia ja siihen liittyviä haasteita on ratkottu, ja on tehty uusia toimintamalleja, toteaa kenraaliluutnantti Timo Kakkola Puolustusvoimista.
Maastoruokailua emme olleet alun perin tarkoittaneet pitkään jatkuvaksi muonitustavaksi ja sen toteutuksesta saimme sekä Puolustusvoimille että Leijonaan palautetta pandemian alkuaikoina.

– Reagoimme saamiimme viesteihin välittömästi tehden yhteistyössä tarvittavat parannukset maastoruokailun kokonaisuuteen, sanoo Leijonan liiketoimintajohtaja Petra Granqvist.

Varuskunnat ovat erilaisia, joten kaikissa on etsitty omanlaisensa ratkaisu hyvässä yhteistyössä joukko-osastojen ja Leijonan kanssa. Pandemian tilannekuvaa on ylläpidetty viikoittain, ja tarvittaessa muutoksia suunnitellaan sekä toteutetaan yhdessä nopeallakin aikataululla. Leijonan ja Puolustusvoimien aktiivisella sekä välittömällä viestien vaihdolla vaikutetaan suunnitelmalliseen ja ratkaisuhakuiseen toimintaan kustannustehokkuus huomioiden.

– Puolustusvoimien näkökulmasta on tärkeää, että ruokapalvelun ketju toimii ja on kestävä, myös poikkeusoloissa. Huoltovarmuuden pitää olla kunnossa, painottaa kenraaliluutnantti Kakkola.
Leijonan tapa toimia on merkityksellinen Puolustusvoimille. Leijonan ja Puolustusvoimien kumppanuus kaikkine ulottuvuuksineen heijastuu molempiin suuntiin myös julkisuudessa ja maineessa. Vastuullinen toimintatapa sekä valinnat tuote- ja raaka-ainehankinnoissa ovat laajassa mittakaavassa tärkeitä koko yhteiskunnan näkökulmasta, koska aterioidemme volyymit ovat suuria.

Kymmenvuotinen Leijona-yhteistyö ja vuosien saatossa tapahtunut edistys niin asiakastyytyväisyydessä kuin kustannustehokkuudessa saavat kiitosta kenraaliluutnantti Kakkolalta.

– Laadukkaalla yhteistyöllämme varmistamme, että jokainen varusmies saa riittävästi maistuvaa ja terveellistä ruokaa joka päivä, kaikissa olosuhteissa.Herkullista ja hyvinvointia edistävää ruokaa 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) toimii työpaikkana ja laitoksena kuten opettaa: terveyttä edistävästi.

Terveellisyyden lisäksi THL:ssa ymmärretään hyvän ruuan henkinen merkitys. Ruoka tuo ihmiset yhteen ja luo hyvää mieltä. THL:n kampuksella toimivasta ravintola Helmestä on haluttu tehdä kohtaamispaikka monenlaisille ruokailijoille, niin ravintolan asiakkaille kuin omia eväitään nauttiville henkilöstön jäsenille.

– Leijona Cateringin rooli ruokapalvelumme tuottajana on merkittävä. Jaamme yhteiset arvot ja yhteisen näkemyksen terveellisestä ja herkullisesta ruuasta osana hyvää elämää, toteaa THL:n työympäristöjohtaja Mikko Nissinen.


Koronapandemian vaikutuksesta ravintola Helmen asiakasmäärät ovat vähentyneet ajoittain voimakkaasti. Ravintola on kuitenkin pitänyt ovet auki THL:n toiminnan jatkuvan luonteen vuoksi. Ruoka on ollut koronapandemian aikanakin todella hyvää.


Helmen ravintolapäällikkö Janne Jokinen totesi tyytyväisenä, että asiakaspalautteen laatu oli jo entuudestaan parhaalla mahdollisella tasolla. Seuraavassa kyselyssä Helmi löi oman ennätyksensä saaden vieläkin paremmat arviot.


Ravintolassa on ollut vähemmän henkilöstöä pandemian aiheuttamien muutosten myötä mutta palvelu on pysynyt erinomaisena. Leijonaa onkin kiitelty ketterästä sopeutumisesta kulloinkin vallitseviin olosuhteisiin.


Tyytyväisyyttä THL:n asiakkuudessa herättää myös Leijonan vastuullinen toimintatapa. Eettisyys, ilmastoystävällinen ruoka ja ympäristöteot tukevat Agenda 2030:n mukaisia kestävän kehityksen tavoitteita, joihin myös THL on sitoutunut.

– Esimerkkinä ravintola Helmen hävikkiruuan myynti, johon muodostuu aina pitkä jono. Hävikki tekee niin hyvin kauppansa, ettei hukkaan jää mitään, kertoo työympäristöjohtaja Nissinen.


Tasa-arvoa ja vaihtelua vankila-arkeen

Kanttiinien uudistamisen tavoitteena oli myös vankien yhdenvertaisen kohtelun parantaminen kautta Suomen.

Leijona Cateringin ja Rikosseuraamuslaitoksen kumppanuudessa otettiin vuoden 2021 merkittävin askel, kun vankien kanttiinipalvelut siirtyivät kokonaisuudessaan Leijonan vastuulle.

– Rikosseuraamuslaitos oli ruokapalvelun ulkoistuksen myötä vakuuttunut Leijonan kyvystä ottaa ammattimaisesti myös kanttiiniliiketoiminta haltuun, Leijonan asiakkuuspäällikkö Auli Rosti kertoo.
Ruokapalvelu ja kanttiinit ovat Rikosseuraamuslaitoksen tukitoimintaa. Ulkoistuksen myötä Rikosseuraamuslaitos voi keskittyä ydintoimintoihinsa Leijonan hoitaessa koko ruokapalvelun prosessin aina hankinnoista logistiikkaan, sekä toiminnan kehittämiseen.


– Vankilan arki on rutiinien täyttämää. Ruokailu ja kanttiini ovat tärkeitä vangeille, koska ne tuovat iloa ja vaihtelua arkeen. Koronapandemia karanteeneineen ja eristyksineen on tuonut haasteita, mutta lain mukaan sama palvelu tulee voida tuottaa kaikille, oli vanki eristyksissä tai ei, kertoo Rikosseuraamuslaitoksen erikoissuunnittelija Tatja Kivimäki.


Kanttiinien uudistamisen tavoitteena oli myös vankien yhdenvertaisen kohtelun parantaminen kautta Suomen niin hintojen, valikoiman kuin toimintatapojen osalta.


Rikosseuraamuslaitokselta kerrotaan, että heillä on paljon motivoitunutta henkilöstöä, jotka haluavat viedä rikosseuraamusalan työtä eteenpäin. Leijonan tulo RISEn kumppaniksi toi mukanaan uusia tehtäviä virkamiehille. Siirtymiset uusiin tehtäviin onnistuivat kokonaisuutena hyvin. Rikosseuraamuslaitoksella ollaan vaikuttuneita Leijonalaisten asenteesta ja osaamisesta tulevaisuuden rakentajina.


– Meillä on yhteinen kehityshenkinen työryhmä, jossa keskustelemme rakentavasti kaikista asioista. Yhteistyön toivotaan olevan jatkossakin luottamuksellista ja avointa. Tulevaisuuden suunnitelmiakin on jo tehty, esimerkiksi vastuullisuustyön tulisi jatkossa näkyä kaikkien arjessa, korostaa Kivimäki.

 

Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö

Me leijonalaiset luomme eväitä hyvään elämään. Työtä on mukava tehdä, kun työpaikkaan voi luottaa kuin muuriin.

Olemme kiittäneet henkilöstöämme pitkäjänteisestä työstä tänäkin haastavana koronavuotena. Vuoden 2021 hyvinvointiohjelma antoi leijonalaisille mahdollisuuden jumpata kotona verkkokuntosalin ohjevideoiden avulla, osallistua virtuaalisiin ryhmäliikuntoihin tai kuunnella hyvinvointiwebinaareja. Laajensimme jo entuudestaan tuttua liikunta- ja kulttuurietua lisäämällä siihen hyvinvointiedun, jota työntekijämme voivat käyttää vapaa-ajallaan esimerkiksi hierontaan.


Varmasti ainutlaatuiselta maistuvaa työtä

Me Leijonassa haluamme olla alamme vetovoimaisin työpaikka. Ravintola-alan työnhakijamarkkinat ovat muuttuneet entistä haastavammiksi vuonna 2021. Työnhakijakokemusta edistääksemme otimme käyttöön uuden rekrytointijärjestelmän. Sen myötä hakemuslomakkeemme on yksinkertaisempi ja tarkoituksenmukaisempi. Lisäksi hakijaviestintä on järjestelmän avulla tehokkaampaa ja johdonmukaisempaa. Tehostamme rekrytointiamme myös erilaisten automaatioiden ja uusien toiminnallisuuksien kautta. Moderni järjestelmä mahdollistaa myös palautteenantamisen ja -saamisen sekä edistyneen, laajan raportoinnin seurantaa ja kehittämistä varten.


Trust Index-henkilöstötyytyväisyystutkimus toi Leijonalle Great Place to Work-sertifikaatin, kolmantena vuotena peräkkäin. Henkilöstömme koki oikeudenmukaisuuden parantuneen Leijonassa edelliseen vuoteen verrattuna. Kuitenkin uskottavuuden, kunnioituksen, ammattiylpeyden ja yhteishengen koettiin laskeneen edellisen vuoteen verrattuna. Osana johtamisen kehittämistä yhtiössä lanseerasimme Leijonan tapa johtaa-mallin. Uusi johtamismalli antaa esimiehille eväitä, joiden avulla voimme kehittää yhdenmukaisesti muun muassa Trust Index-tutkimuksen kehityskohteita.


Oppisopimuksella Leijonaksi

Haluamme kantaa osamme yhteiskuntavastuusta kouluttamalla ja luomalla työpaikkoja nuorille sekä alanvaihtajille. Laadukas TraineeLeijona-ohjelma kehitettiin ja lanseerattiin antamaan mahdollisuus kenelle tahansa kehittyä ravintola-alan ammattilaiseksi ja leijonalaiseksi. Matkalla tapaturmattomaan Leijonaan olemme työstäneet Leijonan omaa turvallisuuspassia, joka kattaa kaikki työturvallisuuden osa-alueet. Turvallisuuspassi julkaistaan vuoden 2022 puolella.

Luonnon monimuotoisuus mukaan vastuullisuusohjelmaan 


Luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen on ilmastonmuutoksen veroinen haaste, joka meidän tulee huomioida elintarvikehankinnoissamme.

Ympäristövastuu on tärkeä osa Leijonan strategiaa ja arvoja. Strategian päivityksen yhteydessä vuonna 2021 nostimme ilmastopäästöjen vähentämisen rinnalle luonnon monimuotoisuuden huomioinnin ruokahankinnoissa. Vahva kotimainen ruokaketju ja huoltovarmuus muuttuvassa ilmastossa ja luonnon lajikadon edetessä ovat Leijonalle ja asiakkaillemme strategisesti tärkeitä.


Ilmasto ja luonnon lajikirjo hyötyvät samoista keinoista


Uudistavan viljelyn periaatteiden noudattaminen kotimaisessa maanviljelyssä on tapa toimia sekä ilmastonmuutosta että luontokatoa vastaan: se tarkoittaa käytännössä hiilen sitomista pois ilmakehästä maaperään sopivien viljelymenetelmien keinoin. Hiilen sitominen viljelymaahan parantaa samalla sen hedelmällisyyttä, maaperäeliöstön monimuotoisuutta sekä maan kykyä pidättää vettä ja ravinteita, jolloin myös Itämeren rehevöitymistä voidaan estää.

Leijonan Itämerisitoumus

Leijona Cateringissa haluamme tulevaisuudessa suunnata hankintoja tätä periaatetta noudattaville maataloustuottajille ja elintarviketeollisuuden jalostamiin hiiliviljeltyihin tuotteisiin. Siihen tähdäten ryhdymme kehittämään omia hankintakäytäntöjämme relevanttien tuoteryhmien ja raaka-aineiden osalta. Vielä hiukan kaukaisemmassa tulevaisuudessa uskomme hankintakriteereissä hyödynnettävän uudistavan viljelytavan sertifioitua standardia, samaan tapaan kuin nyt sertifioidaan esimerkiksi luomutuotteet vastuullisten ostopäätösten tueksi.


Tämän kehitystyön selkänojaksi Leijona Catering sopi loppuvuodesta 2021 liittyvänsä Baltic Sea Action Groupin (BSAG) Carbon Action -alustaan. Carbon Action -yritysten joukossa suurten volyymien ruokapalveluiden ammattilaisena Leijona Catering voi osaltaan tukea kestävän kehityksen mukaisen ruokaketjun vahvistamista.

Ateriakohtaiset ilmastopäästöt ja energiatehokkuus

Ilmastoystävällinen ruoka on yksi Leijonan avaintavoitteista. Seuraamme sitä keskimääräisen ateriakohtaisen hiilijalanjäljen avulla.

Ruokahankintojen päästöt muodostavat Leijonalla noin 95 % koko ilmastokuormituksestamme, mikä on ruokapalvelualalla tyypillinen osuus. Luonnonvarakeskuksen (LuKe) toteuttaman, vuonna 2020 Leijonalle valmistuneen ilmastopäästölaskennan pohjalta olemme jatkaneet työtä reseptiikassa ja ruokalistojen koostamisessa ruuan päästökuormituksen pienentämiseksi. Raaka-ainevaihdoksilla on mahdollista saada suurivolyymisessä toiminnassa merkittäviä muutoksia aikaan nopeasti. Haluamme Leijonassa toteuttaa muutokset siten, että tarjoamamme ruoka on jatkossakin maistuvaa, monipuolista ja täyttää asiakkaidemme odotukset: sekä ilmaston että luonnon resurssien käytön kannalta huonoin lopputulos on syömättä jäävä, hävikiksi päätyvä ruoka.

Aterian hiilijalanjälki pieneni kolme prosenttia

Vuoden 2021 aikana olemme jatkaneet reseptien kehittämistä yhä ilmastoystävällisemmillä raaka-ainevalinnoilla laadusta kuitenkaan tinkimättä. Tavoitteemme on pienentää Leijonan ateriakohtaista keskimääräistä hiilijalanjälkeä 25 prosenttia vuoden 2019 lähtötasosta 1,71 kg CO2e vuoteen 2025 mennessä. Vuonna 2021 muun muassa vaihdoimme naudanjauhelihaa broileri-nautajauhelihaan sekä korvasimme nautakebabin broilerikebabilla. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että pyrimme täysin luopumaan naudanlihasta. Kohtuullistamalla kulutusta voidaan vaikuttaa merkittävästi ilmastopäästöihin.
Vuoden 2021 osalta tavoite oli 8 prosentin vähennys tasoon 1,57 kg CO2e/ateria. Toteutuneet päästöt olivat 1,51 kg CO2e/ateria, eli jopa hiukan alle tavoitteemme. Pelkkien elintarvikkeiden osalta keskimääräinen hiilijalanjälkemme oli 1,43 kg CO2e/ateria.


Oman toimintamme energiatehokkuustoimia on toteutettu jonkin verran ravintoloiden omista lähtökohdista, sekä suurempien remonttien yhteydessä sekä keittiölaitteita uudistettaessa vaihdettu energiatehokkaisiin laitteisiin. Näillä toimenpiteillä saavutettuja säästöjä emme pysty kattavasti mittaamaan, etenkään kun toimimme isoissa rakennuksissa yhtenä tilojen käyttäjänä ja sähkönkulutus laskutetaan vuokrasopimuksemme osana. Tätä haastetta pyritään ratkomaan vuoden 2022 aikana mm. yhteistoiminnassa Puolustuskiinteistöjen kanssa.

Tarkensimme ilmastostrategiaamme

Kokonaisilmastopäästömme vuonna 2021 olivat 29 850 t CO2e. Vuoden aikana tarkensimme ilmastopäästöstrategiaamme. Periaatteemme on, että pienennämme ateriakohtaista keskimääräistä hiilijalanjälkeä ja eniten kuormittavista raaka-aineista jäljellejäävät päästöt kompensoimme kotimaisilla hiilensidontaan ja varastointiin keskittyvillä menetelmillä. Vuoden 2021 aikana eniten yksittäisistä raaka-aineista ilmastoa kuormitti naudanlihan käyttö: siitä aiheutuneet päästöt olivat kaikkiaan 3 009 t CO2e.


Pitkäjänteistä työtä ruokahävikin vähentämiseksi

Ruokahävikki vaikuttaa ilmasto- ja ympäristövaikutusten ohella taloudelliseen tehokkuuteen.

Tavoitteenamme on vähentää Leijonassa syntyvän ruokahävikin määrää järkevien raaka-ainehankintojen sekä tietoon perustuvan ruokalistasuunnittelun kautta. Seuraamme jatkuvasti ravintoloissamme syntyvän ruokahävikin määrää. Se on kiinteä ja tärkeä osa leijonalaisten arkea, sillä ruokahävikki muodostaa osan hiilijalanjäljestämme, ympäristövaikutuksistamme ja sillä on vaikutuksensa myös kustannustehokkuuteen.


Ruuan valmistushävikki pieneni


Ravintolakohtainen hävikkitunnuslukumme kattaa ruuan valmistuksen, varastoinnin ja tarjoilun aikana syntyvän hävikin, mutta ei vielä nykytilassaan lautashävikkiä eli ruokailijoilta syömättä jäänyttä ruokaa. Ravintolakohtaisessa raportoinnissa huomattiin vuoden aikana osassa ravintoloitamme uusia haasteita, kun esimerkiksi Rikosseuraamuslaitoksen asiakkuudessa ruokailun siirtyminen pandemiatilanteen johdosta salista osastoille aiheutti ylimääräisen ruoan jäämisen osastojen sekajäteastioihin.

Keskimääräinen ruokahävikki oli saliruokailijaa kohden laskettuna 40 grammaa eli vuonna 2021 koko Leijonan tasolla ruuan valmistushävikin määrä saliruokailijaa kohden pieneni edellisvuoteen verrattuna.
Ravintoloissamme syödään normaalioloissakin vain osa Leijonan tarjoamasta ruuasta ja koronapandemian takia jatkunut normaalista poikkeava tilanne lisäsivät myös vuonna 2021 kenttä- ja maastoruokailujen määrää. Maastoruokailussa hävikkiä pyrkii syntymään enemmän kuin saliruokailussa ja sen hallinta on monimutkaisempaa. Vuonna 2021 pilotoitiin hävikin mittaamista myös maastoruokailussa, jonka perusteella prosessin kehittämistä ja keinojen etsimistä maastohävikin vähentämiseksi jatketaan myös vuonna 2022.


Kaikkiaan vuonna 2021 Leijona Cateringin toiminnasta biojätettä kertyi 2 224 tonnia (vuonna 2020: 2 195 tonnia). Syntyneestä biojätteestä 94 prosenttia ohjattiin biokaasun tuotantoon. Biokaasua hyödynnetään Suomessa muun muassa erittäin vähäpäästöisenä liikennepolttoaineena.

Maastoruokailussa hävikinhallinta on monimutkaisempaa.

Turvallista ja terveellistä ruokaa

Leijonan ruoka on herkullista, turvallista ja täyttää kansalliset ravitsemussuositukset. Turvalliset ja puhtaat raaka-aineet sekä hygieeniset työkäytännöt ovat ravintoloissamme ja maastossa tarjoiltavan turvallisen ruuan perusta.

Lakisääteisellä omavalvonnalla varmistamme, että elintarvikkeet ja elintarvikehuoneisto sekä siellä harjoitettava toiminta täyttävät niille elintarvikemääräyksissä asetetut vaatimukset; sekä sen että asiakkaalle tarjoamamme ruoka on terveydellisesti riskitöntä ja laadultaan hyvää. Leijonan henkilöstö kouluttautuu ja päivittää osaamistaan säännöllisesti ruokaturvallisuuden varmistamiseksi.

Vuonna 2020 aloitettu digitaalisen omavalvontajärjestelmän käyttöönotto saatiin päätökseen alkuvuodesta 2021. Loppuvuoden aikana paneuduttiin systemaattisen vaatimustenmukaisen järjestelmän käytön varmentamiseen mm. lisäkoulutuksin, roolien ja vastuiden tarkistamisella sekä lisäämällä Puolustusvoimien toimipaikkojen viranomaistarkastuksista vastaaville Puolustusvoimien ympäristöterveydenhuollon eläinlääkäreille omat käyttöoikeudet järjestelmän tietoihin. “Syksystä 2021 alkaen Puolustusvoimien eläinlääkäreillä on ollut mahdollisuus kirjautua Leijona Catering Oy:n varuskuntaravintoloissa käytössä olevaan sähköiseen Fredman Pro -omavalvontajärjestelmään ja kohdekohtaisesti tarkastella sinne kirjattuja tietoja. Tämä mahdollisuus luo hyvät edellytykset sujuvoittaa ja täsmentää valvontakäynnille etukäteen valmistautumista sekä kehittää käytäntöjä kokonaan etänä suoritettavaan valvontaan kuten esim. aikaisemmalla tarkastuksella todettujen epäkohtien uusintatarkastukset”, toteaa Puolustusvoimien ylieläinlääkäri, ELL Ava Sovijärvi.

Leijonan toimipaikkojen Oiva-tulokset ovat tehdyn uudistuksen jälkeen julkisia ja löytyvät siten myös verkosta.

Oiva-tulosten jakaantuminen vuonna 2021 Leijonassa (kattaa 43 toimipaikkaa):


Leijonan käytössä on suurimmalta osin Sydänmerkki-reseptiikkaa. Erityisruokavalioita tarvitseville tarjotaan ravintosisältösuositukset täyttäviä aterioita, jotka vastaavat raaka-ainevalinnoiltaan ja laatutasoltaan ruokalistoja. Leijonan ruokalistamerkinnöissä käytössä olevat merkinnät ovat vähälaktoosinen​, laktoositon, maidoton ja gluteeniton. Tiedonkulku erityisruokavalioista ja oikeiden ruoka-annosten päätyminen oikeille ruokailijoille kaikissa olosuhteissa, niin saliruokailussa kuin maasto-olosuhteissa, on erittäin tärkeää. Erityisruokavalioruuan osuus kaikkiaan Leijonan tarjoamasta ruuasta on ollut pitkään nousussa.

Kehityshankkeet ja kumppanuudet – yhdessä pidemmälle

Leijona Catering on jo useita vuosia osallistunut ruokatoimialan kotimaisiin kehityshankkeisiin. Vuonna 2021 olimme mukana sekä terveelliseen ravitsemukseen että ilmastopäästöjen vähentämiseen keskittyvissä hankkeissa.

Leg4Life ja Justfood


Helsingin yliopiston, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Luonnonvarakeskuksen yhteinen hanke, joka toimii vuosien 2019 – 2025 aikana. Tavoitteena on edistää ympäristön ja ihmiskunnan terveyttä ja hyvinvointia lisäämällä kotimaisten palkokasvien viljelyä ja elintarvike- ja rehukäyttöä. Leijonan panostus hankkeeseen siirtyy vuonna 2022 käytännön kokeiluvaiheeseen, jolloin suunnitelmana on kenttäkokeilulla yhteistoiminnassa asiakkaamme kanssa tutkia uudistetun reseptiikan toimivuutta.

LCAFoodprint

Elintarvikkeiden elinkaariarviointimetodologian kehittäminen ja harmonisointi, Luonnonvarakeskuksen hanke, jota Maa- ja metsätalousministeriö rahoittaa. Siinä kehitetään elintarvikkeiden ympäristöjalanjälkiarvioinneille yhdenmukaistettua, tieteeseen perustuvaa ja käytäntöön sovellettavaa menetelmäkehikkoa. Harmonisoitu elinkaariarviointi mahdollistaa muun muassa eri tuotteiden ja tuoteryhmien nykyistä luotettavamman vertailun kestävän kehityksen näkökulmasta.


Käytännön kehitystä kumppaniyhteistyöllä


Sitouduimme liittymään vuoden 2022 alusta alkaen Carbon Action -kehitysalustalle sekä ”Luomutetaan ruokapalvelut” -hankkeeseen.


Tutkimus- ja kehityshankekumppanuuksien lisäksi Leijonan asiantuntijat tekivät myös vuonna 2021 innovaatioyhteistyötä ruokatuottajien kanssa. Tavoitteemme on innovaatioiden ja uusien raaka-aineiden käyttöönoton avulla jatkuvasti uudistaa kestävän kehityksen mukaisia, vaativiin olosuhteisiin soveltuvia ruokatuotteita tarjoamissamme ruokapalveluissa. Vuonna 2021 otimme käyttöön kumppanimme kanssa yhteistyössä kehittämiämme entistä maistuvampia taistelumuona-aterioita.

Olemme jatkaneet myös huoneenlämmössä säilyvien ateriaratkaisuiden kehitystyötä ja olemme muun muassa ottaneet käyttöön jauhelihan, joka ei vaadi kylmäsäilytystä. Olemme tehneet T&K-yhteistyötä myös saadaksemme käyttöön kotimaisia kalainnovaatioita, jotka täyttäisivät ammattikeittiön ruuanvalmistusmenetelmien asettamat laatuvaatimukset.

Vastuulliset hankinnat


Ruokaketjun suurimmat ympäristövastuun ja eettisen vastuun haasteet tyypillisesti sijoittuvat ruuan
alkutuotantoon.

Hankkimistamme nk. riskimaista peräisin olevista elintarviketuotteista 41 %:lla oli vuonna
2021 jokin vastuullisuuteen liittyvä alkuperäsertifiointi (Reilu Kauppa) tai voimassa oleva eettisen standardin (Amfori A/B-taso tai SA8000) läpäisty tuottaja-auditointi. Leijona ostaa ruuan
raaka-aineet elintarviketukusta. Vaatimuksiimme sisältyy muun muassa, että lihan alkutuotannossa käytetään antibiootteja vain sairaiden eläinten hoidossa ja että villikala on pystyttävä jäljittämään
pyyntialue- ja pyyntipäiväkohtaisesti.

Kartoitimme myös luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä tukevien alkuperäsertifiointien osuuden,
joista raaka-ainevalikoimassamme oli vuonna 2021 luomu, MSC, ASC, UTZ sekä Rainforest Alliance.

Ruuan alkuperän ja vastuullisuuden varmentamiseksi otamme vuoden 2022 aikana käyttöön
mm. alkuperämaihin perustuvan riskiarviointimenetelmän, jonka avulla voimme jo ennakoiden
valmistautua huolellisuusvelvoitteisiin tulevaisuuden lainsäädännössä.Ruuan kotimaisuusaste nousi 

Hyvinvoiva suomalainen ruokatuotanto on Leijonalle merkittävä yhteiskuntavastuun kysymys ja ruuan kotimaisuus on asiakkaillemme myös itseisarvo. Ruuan korkea kotimaisuusaste on myös osa Leijonan huolto- ja toimitusvarmuuslupausta.

Leijonan tarjoamasta ruuasta vuonna 2021 kotimaisten elintarvikkeiden osuus kaikkiaan ostovolyymien perusteella laskettuna oli 77 prosenttia. Kotimaisten tuotteiden osalta raaka-aineiden alkuperän jäljittäminen on tarpeen tullen helppoa.


Käyttämämme maito, kananmunat ja tuore liha (broileri, naudan- ja sianliha) olivat vuonna 2021 täysin kotimaisia.


Toisaalta meidän on huolehdittava siitä, että kotimaisen ruuan mahdolliset saatavuushaasteet – vaikkapa pahan katovuoden sattuessa – eivät vaikuta asiakkaidemme huoltovarmuuteen. Siksi meidän on pidettävä yllä hankintakanavia myös kotimaan ulkopuolelle. Vuonna 2021 käyttämämme liha, maito ja kananmunat olivat sataprosenttisesti kotimaisia, samoin tuore leipää ja leivonnaiset, joita ostamme suoraan kahdelta kotimaiselta leipomolta.


Pääraaka-aineiden ohella käytämme erilaisia hedelmiä ja mausteita, joita ei ole mahdollista tuottaa Suomessa. Vuonna 2021 ruokatuotteiden alkuperämaita oli kaikkiaan noin 70, joista valtaosasta ostomme olivat volyymiltään alle prosentin.
Palaute ja vastuullisuuden kehittäminen 

Keräämme palautetta vastuullisuudestamme asiakkailta, ulkoisten ympäristöauditointien sekä Eettisen kanavamme kautta.

Vuonna 2015 käyttöönotetun Eettisen kanavan avulla kuka tahansa voi ilmoittaa epäilemistään väärinkäytöksistä ja muista mahdollisista tapauksista, joissa on toimittu eettisiä ohjeitamme tai arvojamme vastaan. Saimme Eettisen kanavamme kautta vuonna 2021 kaksi (2) palautetta. Niiden johdosta tehtiin tarvittavat toimenpiteet. Palauteprosessin seurannan perusteella käsittelyyn kului keskimäärin 1,5 viikkoa.
Ulkoisissa ISO14001 -ympäristöauditoinneissa löytyi vuonna 2021 yksi lievä poikkeama ja nolla vakavaa poikkeamaa.

Suoraa asiakaspalautetta tuotteisiin tai palveluumme liittyen saimme vuoden aikana 122 kpl. Kaikkiin palautteisiin on vastattu ja tarpeelliset korjaukset toimintaamme tehty.

Ilmastotunnuslukujen laskennan taustatietoja

Raportoidut kokonaispäästöt kattavat GHG-protokollan mukaisia eri päästökategorioita seuraavasti:
GHG-protokollan Scope 1: kattaa Puolustuskiinteistöjen Leijona Cateringille raportoiman suoran energiankulutuksen.


GHG-protokollan Scope 2: kattaa Puolustuskiinteistöjen Leijona Cateringille raportoiman ostetun lämpö- ja sähköenergian. Muiden toimipaikkojen osalta käytetty energiankulutus on laskennallinen ja perustuu Puolustuskiinteistöjen tuottamaan sähköenergian (kiinteistö- ja prosessisähkö) kulutustietoon.


GHG-protokollan Scope 3: kattaa kaikki elintarvikkeet ja raaka-aineet, mutta ei Rikosseuraamuslaitoksen kanttiinien kappaletavaramyyntiä. (Huom. LUKEn laskelma vuodelle 2019 kattoi mm. kylmäainepäästöjä, joista ei ole sen jälkeen kerätty dataa.)


Laskennalliset päästöt muille kuin Puolustusvoimien toimipaikoille: Puolustuskiinteistöjen raportoiman mitatun sähköenergian (kiinteistö- ja prosessisähkö) kulutuksen ja ateriamyyntimäärien perusteella on laskettu sähkönkulutus/ateria. Puolustuskiinteistöt käyttää päästötöntä sähköenergiaa, mutta muiden toimipaikkojen osalta oletuksena on ei-vihreän sähköenergian käyttö. Sen päästökertoimena laskennassa on viimeisin Motivan julkaisema Suomen sähköntuotannon keskimääräinen päästökerroin 131 kg CO2/MWh. Näiden lähtötietojen avulla on laskettu muille toimipaikoille laskennallinen kokonaissähkönkulutus ja -päästöt ateriamyyntien suhteessa.


Ilmastotunnuslukujen vertailtavuudesta


Vuotuiset ilmastopäästöluvut ja ateriakohtainen hiilijalanjälki eivät ole täysin vertailtavissa johtuen käytettyjen lähtötietojen kattavuuden eroista. Tulevina vuosina tavoite on laajentaa ja vakauttaa päästötietojen keräämistä. Huomioitavaa:

 • v. 2019: LUKEn toteuttama lähtötilalaskenta
 • v. 2020: vuoden 2021 raportoinnin yhteydessä takautuvasti poistettu muut kuin elintarvikeostot päästölaskennasta sekä täydennetty puuttuneita energiankulutuksia laskennallisilla arvoilla
 • v. 2021: kokonaisenergiankulutus sisältää mittaroidut (Puolustusvoimien toimipaikat) sekä laskennalliset (muut toimipaikat) kulutustiedot


Keräämme säännöllisesti palautetta asiakkailtamme.
Resepti taloudelliseen tasapainoon  


Taloudellinen vastuumme tarkoittaa kannattavuudesta ja kilpailukyvystä huolehtimista kaikissa oloissa. Vahvan taloudellisen aseman turvin vastaamme sidosryhmiemme
tarpeisiin sekä huolehdimme yhteiskuntaan ja ympäristöön liittyvistä velvoitteistamme.

Liikevaihdon ja liikevoiton kehitys kertovat meille, olemmeko onnistuneet taloudellisesti kestävässä liiketoiminnassamme. Vuosi 2021 oli pitkittyneen koronatilanteen vuoksi haastava, mutta onnistuimme silti yhtiön kannattavuuden, vakavaraisuuden ja kasvun turvaamisessa.


Teemme liiketoimintojemme kannattavuuden kehittämistä pitkäjänteisesti huomioiden roolimme Puolustusvoimien, Rikosseuraamuslaitoksen ja muiden turvallisuuskriittisten toimijoiden kumppanina. Taloudelliseen vastuuseemme kuuluu myös olla osa elinvoimaista kotimaista ruokaketjua. Pitkäjänteisen toiminnan kehittämisen ansiosta pystymme olemaan vetovoimainen työnantaja, luotettava kumppani sekä yritysvastuullinen toimija.


Leijona on täysin suomalainen yhtiö, jonka kaikki osakkeet omistaa Suomen valtio. Osinkotuottomme tuloutuvat kokonaisuudessa valtiolle. Maksamme kaikki suorat ja välilliset veromme Suomeen. Taloudellisesti kestävä liiketoimintamme sopeutuu kulloinkin voimassa olevaan lainsäädäntöön ja säädösympäristöön. Vuonna 2021 maksoimme veroja 11,2 miljoonaa euroa. Veromme koostuvat mm. tuloverosta, arvonlisäverosta ja työantajamaksuista.

Leijonan taloudellinen raportointi on ajantasaista ja luotettavaa. Seuraamme tarkasti toimintaamme strategisilla ja operatiivisilla mittareillamme.*Kaikki Leijona Catering Oy:n liiketoiminta sijoittuu Suomeen.


Leijonan vuosikertomus 2021