Leijona aktiivisena ruoka-alan toimijana - Leijona Catering Siirry sisältöön

Leijona aktiivisena ruoka-alan toimijana 

Leijonalle on tärkeää osallistua ruoka-alan innovointityöhön koko elinkaaren mitalla, ns. pellolta pöytään, pitäen samalla esillä erilaisissa hankkeissa suurkeittiö- ja ruokahankintanäkökulmaa. Leijonalaisista kehitystyöhön osallistuvat pääasiassa tuotekehitys- ja innovaatiot -yksikön asiantuntijat, mutta hankkeiden edetessä myös ravintoloissamme testataan käytännössä raaka-aineita, reseptejä ja valmistusmenetelmiä.  

Leg4Life 

Leg4Life on Helsingin yliopiston, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Luonnonvarakeskuksen yhteinen hanke, joka toimii vuosien 2019-2025 aikana. Leg4Life-hankkeen tavoitteena on palkokasvien käyttöä lisäämällä saada aikaan laaja yhteiskunnallinen muutos kohti terveellisempää ruokajärjestelmää sekä ilmastoneutraalia ruoantuotantoa ja -kulutusta. 

Vuonna 2022 palkokasvipainotteisia ruokalajeja testataan kolmessa varuskuntaravintolassa, joissa ruokailijoilla on mahdollisuus antaa palautetta.  

Proteiiniklusteri 

Proteiiniklusteri on vuonna 2021 perustettu kasviproteiinialan yhteistyöfoorumi, jota vetävät Maa- ja metsätalousministeriö, Vilja-alan yhteistyöryhmä ja VTT.  Yhteistyön tarkoituksena on vahvistaa ja kehittää vaihtoehtoisten proteiinilähteiden toimialaa. Klusterin toiminnassa otetaan mukaan koko ketju maataloudesta kuluttajaan (Farm to Fork). Lisätietoa proteiiniklusterista.

Blue Products 

Vuonna 2018 aloitetun Blue Products-hankkeen tavoitteena on kotimaisen kalan arvon lisääminen erityisesti kehittämällä uusia korkean lisäarvon tuotteita. Erityisenä painopistealueena ovat silakka, kilohaili ja särkikalat. 

Carbon Action 

Maaperässä on valtava potentiaali varastoida hiiltä ilmakehästä, ja hillitä näin ilmastonmuutosta. Baltic Sea Action Groupin (BSAG) perustamalla Carbon Action -alustalla edistetään tapoja, joilla vauhdittaa hiilen varastoitumista peltomaahan sekä todentaa varastoituminen tieteellisesti. Maaperän hiilivaraston kasvattamista ruuantuotannossa kutsutaan hiiliviljelyksi tai uudistavaksi viljelyksi. Samalla turvataan satoja ja elvytetään ekosysteemejä.  

Carbon Action -alusta tuo yhteen ja toteuttaa korkeatasoista tieteellistä tutkimusta maaperän hiilensidonnan tehostamiseksi ja maanviljelyn ilmastovaikutusten parantamiseksi. Alustalla on useita hankkeita ja laaja tutkimusverkosto. Leijona Catering liittyi alustalle mukaan Itämeri-sitoumuksensa myötä loppuvuonna 2021.

Kehityshankkeisiin osallistumisensa ohella Leijona seuraa muun muassa Maa- ja metsätalousminiseriön Ilmastoruokaohjelman toimenpiteitä, jotka kattavat monipuolisesti ruoka-alan oleelliset vastuullisuushaasteet.