Itämeriruokaa - Leijona Catering Siirry sisältöön

Itämeriruokaa 

Suomalainen ruuantuotanto vaikuttaa Itämeren hyvinvointiin. Leijona Catering on yksi Suomen suurimmista ruuan ostajista noin 70 000 valmistetun ja tarjotun aterian päivävolyymilla. Meille on tärkeää, että tarjoamamme ruoka on mahdollisimman ympäristöystävällistä myös Itämeren suojelun näkökulmasta.  

Itämeriruokaa puhtaimmillaan on toki Itämereltä pyydetty kala. Erityisesti silakan ja särkikalojen osuutta ruokavaliossa kannattaa kasvattaa, koska kalan mukana Itämerestä poistuu rehevöittäviä ravinteita kuten fosforia ja typpeä. Samoja alkuaineita levät käyttävät kasvaakseen. Särkikalat lisäävät rehevöitymistä myös siten, että ne ruokaa etsiessään vapauttavat vesistöjen pohjasta ravinteita takaisin veteen.  

Esimerkiksi jokainen tonni ravinnoksi käytettyä Itämeren silakkaa tarkoittaa 4 kg rehevöittävää fosforia pois meren ravinnekierrosta. Leijonalla tarjoillemme vuoden aikana noin 15 000 kg silakkaa eri muodoissa, jolloin fosforia poistuu merestä yhteensä noin 60 kg.  Itämeren tunnettuna vitsauksena eli sinilevänä ajateltuna silakkaruokalajiemme vaikutus on yhteensä noin 6000 ämpärillistä sinilevää vähemmän.  

Ruuan alkutuotantoon liittyvät Itämeren tilaa parantavat toimenpiteet voivat tuottaa synergiaa olemalla myös vaikuttavaa ilmastotyötä. Liityimme vuonna 2021 Carbon Action -ohjelmaan, jossa Baltic Sea Action Groupin (BSAG) koordinoimana ruokaketjun toimijat yhdessä kehittävät viljelymaan parempaa hiilensidontaa, viljelykuntoa ja ravinteiden pidättävyyttä. Ravinteiden pysyttäminen pelloissa vesistöihin huuhtoutumisen ja lopulta mereen päätymisen sijaan on kaikkien Itämeren rannikkovaltioiden tärkeää merensuojelutyötä.